Doma s VSG / úlohy na pozornosť

O dáme, ktorá sa takmer dostala na výstavu

Na začiatku prípravy našej výstavy Umenie Podkarpatskej Rusi plánoval kurátor zaradiť medzi vystavené obrazy aj dielo Júliusa Jakobyho z našej zbierky, reprezentujúce košickú modernu. Dáma v bielom sa tak ocitla vo výstavnej sieni, no pri samotnej inštalácii už tak celkom nezapadala do celkového konceptu. Nakoniec sa vrátila naspäť do depozitára, ale nebola smutná. S niektorými dielami sa bližšie spoznala... » viac

Kto/čo zmizol z obrazu?

Posledný rozmach tvorby Antona Jasuscha nastal v roku 1958, kedy bol konfrontovaný so svojimi dielami z dvadsiatych rokov. Jasuschov prínos a pôsobenie nielen dotvárali, ale v rozhodujúcej miere aj utvárali výtvarný jav, ktorému dnes hovoríme „košická moderna“. Toto obdobie ukazuje bohatú kultúrnosť a umeleckosť mesta Košice, kde vládla národnostná tolerancia a bohaté kultúrne i umelecké tradície. Práve povojnová situácia,... » viac

Kto prišiel k jazeru?

Po návrate do Košíc v roku 1908, Anton Jasusch, definitívne opustil akademickú pôdu. Stál pred novou výzvou, pretaviť všetky naučené techniky do vlastnej tvorby. Na jeho maľbách sa presadila jednoduchá kompozícia, spontánne videnie, motívy každodenného života a väčšie farebné plochy pozostávajúce z hrubých ťahov štetca.

Anton Jasusch pár rokov po škole zažíva hrôzy prvej svetovej vojny na talianskom a ruskom fronte a neskôr v zajatí. Tieto zážitky zmenili... » viac

Anton Jasusch II

Anton Jasusch bol slovenský maliar, ktorý patril medzi výtvarné špičky moderného umenia 20. storočia. Od roku 1904 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti, neskôr v Mníchove. Dlhé obdobie pôsobil v Paríži a od roku 1920 sa usadil vo svojich rodných Košiciach. Opakujúcou témou jeho diel sú biblické či vedecké námety stvorenie sveta, miesto človeka na zemi a... » viac

Čiernobiela hádanka

Trochu sme sa pohrali s reprodukciami našich nedávno zakúpených diel z výstavy 7140+. Okrem toho že sú teraz všetky čiernobiele, sú aj zjednodušené. Trúfneš si zistiť o ktoré diela ide? Galériu všetkých vystavených diel z výstavy nájdeš na tejto stránke: https://vsg.sk/este-viac/7140/.

» viac