More možností (vernisáž)

Východoslovenská galéria, Hlavná 27

More možností je prvý výstavno-edukačný projekt Východoslovenskej galérie, ktorý prezentuje úzky výber zbierkových predmetov VSG založený na tematickom okruhu environmentálnych tém. V štyroch častiach predstavuje námety, ktoré sú späté s človekom, jeho činnosťou, zásahmi a dopadmi vo vzťahu k životnému prostrediu. Výstava pracuje s prezentovanými dielami vizuálneho umenia ako s nástrojmi vzdelávania, keďže projekt referuje potrebu zmeny komunikácie a zamýšľania

Zadarmo