Hľadanie Rosie Ney – Život v odrazoch iných životov (prednáška)

Historická sála, Hlavná 27

Viacerí protagonisti Košickej moderny boli len ľudia na ceste, ktorých mesto iba načas zadržalo a tak po nich okrem diel zostali len zlomky stôp, ktoré tu zanechali. Prednáška Rastislava Rusnáka z Katedry dejín a teórie umenia FU TUKE je venovaná štúdii, ktorá sa zameriava na krátky úsek života štyroch umelcov. Dvaja z nich sú práve maliari František Foltýn a Gejza

Zadarmo