Kubistické remakey (prednáška)

Historická sála, Hlavná 27

Prednáška kurátora Miroslava Klebana je súčasťou sprievodného programu k výstave Schiller-Foltýn 1920 – 1924 (Ne)formálne príbuznosti. Témou prednášky bude analýza a interpretácia moderného umenia v najvýchodnejšej časti prvej ČSR na základe teoretických štúdií Františka Foltýna. Tie boli publikované v roku 1921 v novinách Slovenský východ a Foltýn sa v nich zamýšľa nad teritoriálnosťou umenia a kultúry a ich vplyvov na

Zadarmo