Elemír Halász-Hradil 1873 – 1948 (vernisáž)

Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Výstavný projekt je expozičným výstupom dvojročnej vedecko-výskumnej činnosti života a diela košického výtvarníka Elemíra Halász-Hradila. Výstava je pokračovaním nastavenej výskumnej stratégie, ktorá postupne monograficky mapuje tvorbu jednotlivých predstaviteľov Košickej moderny. Elemír Halász-Hradil bol doposiaľ vnímaný okrajovo, ako málo progresívny modernista, ktorý sa radí medzi klasikov moderného umenia. Podstata tvorivej činnosti Halász-Hradila je v nasledovaní odkazu plenérovej maľby nasiaknutej postimpresionistickými tendenciami.

Zadarmo