Latest Past Udalosti

Kreatívny labyrint s lektormi a lektorkami z OZ Usmej sa na mňa

Ateliér, Hlavná 27, Košice

Kreatívny labyrint VSG je náš dlhodobý formát pre rodiny s deťmi. Tentokrát prebehne trochu inak. Prizvali sme si totiž na pomoc OZ Usmej sa na mňa. Toto občianske združenie dlhodobo pomáha deťom, mladým dospelým a dospelým so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám. V nedeľu otáčame naratív, a tak sa klienti Usmej sa na mňa stanú našimi lektormi a lektorkami -

4€

Snívanie o múzeu (pohodová komentovaná prehliadka pre seniorov)

Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Umenie s VSG nestarne! Využite svoj voľný čas na návštevu umeleckej galérie. Raz do mesiaca sa môžete zadarmo zúčastniť špeciálnej komentovanej prehliadky, ktorú vám dajú kurátori alebo kurátorky a lektorky Východoslovenskej galérie. Tešíme sa na vás vždy o 14.00 hod. Šestnásť diel zo zbierky intermédií a mediálneho umenia s datovaním medzi rokmi 1993 – 2017 ako súčasť jednej osobitej časti

Zadarmo

Elemír Halász-Hradil 1873 – 1948 (vernisáž)

Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Výstavný projekt je expozičným výstupom dvojročnej vedecko-výskumnej činnosti života a diela košického výtvarníka Elemíra Halász-Hradila. Výstava je pokračovaním nastavenej výskumnej stratégie, ktorá postupne monograficky mapuje tvorbu jednotlivých predstaviteľov Košickej moderny. Elemír Halász-Hradil bol doposiaľ vnímaný okrajovo, ako málo progresívny modernista, ktorý sa radí medzi klasikov moderného umenia. Podstata tvorivej činnosti Halász-Hradila je v nasledovaní odkazu plenérovej maľby nasiaknutej postimpresionistickými tendenciami.

Zadarmo