Metodický deň vo VSG 3 tentoraz online

Východoslovenská galéria v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom vás aj tento rok pozývajú na tretí ročník série prednášok a workshopov s odborníkmi v galerijnej a múzejnej pedagogike. Projekt nadväzuje na úspešnú sériu podujatí Metodického dňa vo Východoslovenskej galérii. Ambíciou tohto ročníka je pokračovať v dobre nastavenom trende, vytvoriť platformu pre diskusie odbornej verejnosti o problematikách v galerijnej a múzejnej pedagogike a predstaviť rozdiel medzi galerijným a školským prostredím pre výtvarnú, kultúrnu a tvorivú edukáciu a potrebu kooperácie medzi školskými a galerijnými či múzejnými inštitúciami.  

Galérie a múzea plnia funkciu mediátorov medzi ponúkaným programom inštitúcie a verejnosťou, ktorá od tvorcov vzdelávacích a sprievodných programov očakáva čoraz kvalitnejšie a inovatívnejšie prístupy a ponuky. Jedným z námetov podujatia budú aj schopnosti a možnosti inštitúcii prispôsobiť sa súčasnej pandemickej situácii.  

Priblížime si ako program koncipujú rôzni odborníci z troch galérii a múzeí v Čechách a na Slovensku. Predstavíme aj pohľad teoretikov, ktorí aktívne spolupracujú s galerijnými a múzejnými pedagógmi a veríme, že rozprúdime živú diskusiu o aktuálnych trendoch v alternatívnom vzdelávaní.  

Program je prioritne určený galerijným a muzeálnym pedagogičkám a pedagógom v pôsobnosti Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Možnosť zapojiť sa ponúkame aj pedagógom vyučujúcim na základných umeleckých školách s regionálnym dosahom a širšie odborné publikum mimoškolského vzdelávania a komunitných centier.  

Podujatie sa bude realizovať online formou v dvoch termínoch 7. a 14. júna 2021 v čase od 9:00 – 13:00 hod.  

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 25. mája 2021 emailom na filipiakova@vsg.sk

Maximálna kapacita účastníkov online kurzu je 40.  

Informácie o programe budeme postupne zverejňovať na našej web stránke. 

Zmena programu je vyhradená. 

Tešíme sa na vás.  

Comments are closed.