Igor Ďurišin 1947-2021- Portrét strateného umelca

Igor Ďurišin patrí medzi priekopníkov alternatívnej grafiky na východnom Slovensku. Jeho prítomnosť na neoficiálnej výtvarnej scéne a následná emigrácia vytvorila osobitú mytológiu, ktorá je predmetom výskumu v rámci regionálnych dejín umenia. Svojrázny technologický prístup k tvorbe grafických listov je odrazom rozpolteného vzťahu voči socialistickým mocenským štruktúram, ktoré potláčali avantgardné myslenie so sympatiami k západnému umeniu. Doposiaľ nedocenený a znovuobjavený exilový autor Igor Ďurišin predstavujúci súdobé stereotypy umeleckej duše, emigruje v roku 1984 do Západného Nemecka a pretrháva kontakty s domovinou.

30,00 

Autor: Martin Ftáčnik
Vydavateľ: Nuba Gallery
Rok vydania: 2023
Počet strán: 170
ISBN: 978-80-974555-0-7

Kategórie: