Obrázky z prvorepublikových Košíc: kultúra a umenie 1918 – 1938

Východoslovenské múzeum v Košiciach v spolupráci s Východoslovenskou galériou v Košiciach pripravilo pokračovanie série medzivojnových tematických publikácii, tentokrát so zameraním na kultúru a umenie.

autori: Dušan Béreš, Miroslav Kleban
rok vydanie: 2020
vydavateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach
počet strán: 124
ISBN 978-80-89093- 64- 9

12,00 

Koncom roka 2020 vydalo Východoslovenské múzeum v Košiciach druhý diel publikácie Obrázky prvorepublikových Košíc 1918 – 1938, tentokrát s podtitulom Kultúra a umenie. Jednotlivé kapitoly sú venované divadlám, kinám, architektúre a histórie radiojuornalu, knižniciam, kníhtlači a výstavným aktivitám múzea v medzivojnovom období. Kurátor VSG Miroslav Kleban prispel do tejto publikácie štúdiou Košická moderna – osobnosti a výstavnícka prax v kontexte regionálnych dejín.
Kategórie: