Eva Moflárová – Lem

otvorenie výstavy: 13. 8. 2020 o 18:00
trvanie výstavy: 14. 8. 2020 - 20. 9. 2020
kurátor: Richard Gregor
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Eva Moflárová (*1981) je už od čias svojich štúdií viditeľne prítomná (nielen) na košickej scéne. V úvodných rokoch ju svojím presvedčením o sile jednotlivého (až jednorazového) umeleckého gesta ovplyvnil prof. Juraj Bartusz, pričom minimálnosť výrazu, ktorá má korene práve v tomto období, si vo svojej tvorbe udržala dodnes. Venuje sa striedavo maľbe a soche, no ich hranice preskupuje svojím vlastným spôsobom - do trojrozmernej tvorby angažuje “tieňovú” maľbu, závesný obraz zas nezaprie sochárske východisko. Pre Moflárovej uvažovanie je totiž kľúčová mierka, takmer všetky jej práce sú zväčšeninou svojej témy, konceptu, konkrétneho tvaru či priestorovej úvahy. Prvé, abstraktno-gestické obdobie už na pomerne dlhý čas vystriedali témy rodičovstva. V nich autorka, na rozdiel od iných súčasných umelkýň, nerieši osobné súvislosti, zaujíma ju skôr univerzálna stránka materstva, viac než intímnosť sleduje azda jeho rituálnosť. Modulárne uvažovanie, multiplikácia v istom zmysle až piktogramových jednotiek dokladá snahu o čo najväčšiu univerzálnosť jej výtvarného zámeru. O to väčšmi je potom zaujímavé, do akej znepokojujúcej podoby sa jej darí túto univerzálnosť dosadiť - zdanlivá bezproblémovosť motívov v sebe skrýva rôzne problémové uzly, často podvedomé, alebo len tušené.

No Comments Yet.

Leave a comment