H 27 / Sú dané: park, fontána… / Umením a slovom / Two Shapes of Leaf on Tree

Sú dané: park, fontána ...

otvorenie výstavy: 17. 9. 2020
trvanie výstavy: 18. 9. 2020 – 17. 1. 2021 (predĺžená)
vystavujúci autori: Matej Gavula, Maroš Juhás, Martin Piaček, Erik Sikora, Samuel Velebný
kurátor výstavy: Peter Tajkov
Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice

viac...

Umením a slovom, kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove

sprístupnenie výstavy: 17. 12. 2020 o 10:00
trvanie výstavy: 17. 12. 2020 – 21. 3. 2020
kurátorka: Katarína Nádaská
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

viac...

Comments are closed.