Department

Úsek riaditeľky
Umelecko-historický úsek
Ekonomicko-prevádzkový úsek
Adresa
Východoslovenská galéria
Hlavná 27
040 01 Košice
tel. +421 055 68 175 11
e-mail: vsg@vsg.sk
Vrátnica – Hlavná 27
tel.: +421 55 68 175 11
mobil: +421 918 540 018
Vrátnica – Alžbetina 22
tel.: +421 55 62 226 47
mobil: +421 918 540 012
Návštevné hodiny