Kreatívny labyrint s lektormi a lektorkami z OZ Usmej sa na mňa

Ateliér, Hlavná 27, Košice

Kreatívny labyrint VSG je náš dlhodobý formát pre rodiny s deťmi. Tentokrát prebehne trochu inak. Prizvali sme si totiž na pomoc OZ Usmej sa na mňa. Toto občianske združenie dlhodobo pomáha deťom, mladým dospelým a dospelým so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám. V nedeľu otáčame naratív, a tak sa klienti Usmej sa na mňa stanú našimi lektormi a lektorkami -

4€