Aktuálne výstavy

More možností

Vernisáž: 13. 9. 2022 o 18:00
Trvanie výstavy: 14. 9. 2022 - 26. 3. 2023
Kurátorky: Petra Filipiaková, Viera Ballasch Dandárová
Výstavný priestor C, Hlavná 27, Košice

Výstavno-edukačný projekt „More možností“ otvára prostredníctvom diel Východoslovenskej galérie, ktoré sú doplnené o úzky výber zbierkových predmetov z Východoslovenského múzea, environmentálne otázky. Nejde o klasický kurátorský výber v snahe mapovať umelcov, ktorí sa programovo zamerali na ekologické... » viac

Boris Vaitovič – Dva dé a pol

Vernisáž: 30. 6. 2022 o 18:00
Trvanie výstavy: 1. 7. 2022 - 16. 10. 2022
Kurátor: Peter Megyesi
Alžbetina 22, Košice

Výstava predstavuje vybrané okruhy autorovej maliarskej, objektovej a intermediálnej tvorby, najmä so zameraním na fenomény iluzívnosti, vierohodnosti sprostredkovávanej informácie a limitov obrazových médií. Vaitovičove obrazy často prinášajú spochybnenie presvedčenia o istote videného a v hre s divákom odhaľujú, že dívanie sa nie... » viac

Schiller – Foltýn 1920 – 1924: (Ne)formálne príbuznosti

Vernisáž: 23. 6. 2022 o 18:00
Trvanie výstavy: 24. 6. 2022 - 9. 10. 2022
Kurátor: Miroslav Kleban
Výstavný priestor B, Hlavná 27, Košice

Výstava dvoch významných predstaviteľov Košickej moderny – českého maliara Františka Foltýna a maďarského maliara Gejzu Schillera je komornou expozíciou výberu diel z ich pôsobenia na východnom Slovensku v rokoch 1920 – 1924. Časové vymedzenie naznačuje smerovanie výskumu k jednotlivým výtvarným prejavom v medzivojnovom období... » viac