VSG opäť reštauruje!

Štefan Oravec, Dedinské chalupy, 1977, VSG

V ateliéri Ľudmily Zozuľákovej sa aktuálne finalizuje 5. fáza dlhodobého reštaurátorského projektu VSG. V roku 1985 depozitár galérie zasiahol požiar. Bolo zničených 1030 diel a ďalšie desiatky diel ostali poškodené. Po fáze rozsiahlejšieho reštaurovania nastal v 90. rokoch z dôvodu finančných obmedzení útlm. Keďže boli tieto diela vyradené z odbornej činnosti a neumožňovali efektívne uloženie v depozitári, v rámci starostlivosti o zbierkový fond sme si preto stanovili prioritu zreštaurovať tieto požiarom poškodené diela a zachrániť ich pre výskumné a prezentačné aktivity. V rokoch 2017-2021 VSG úspešne realizovala 1.-5. fázu projektu s podporou Fondu na podporu umenia, kedy bolo komplexne zreštaurovaných 73 zbierkových predmetov.

Projekt bol úspešný nielen z hľadiska realizácie odbornej ochrany zbierky, ale aj v rámci popularizácie u širokej verejnosti – výstava Zachránené (uvedená vo VSG a Stredoslovenskej galérii), prednášky (L. Zozuľáková, J.  Križanová, B. Němečková, Š. Kocka), reportáže v RTVS a rádiách.

Zreštaurovanie a sprístupnenie požiarom poškodených diel tak opätovne umožňuje ich prezentáciu, výskum a publikovanie. Významne zlepšuje fyzické uloženie zbierkových predmetov v depozitári. Ide o diela zo sekcie zbierkového fondu maľby - O. Diela budú uplatnené pri príprave novej stálej expozície VSG.

Štefan Michal Veres, zv. Izbighy, Zátišie s mandolínou, knihou, notami a alegóriou Božskej spravodlivosti, 1728, VSG
Ernest Rákosi, Dievča, 1935, VSG

Výberu kolekcie diel 5. fázy dominuje predovšetkým dielo Štefana Michala Veresa, zvaného Izbighy, z roku 1728. Patrí k aktuálnym výskumným objavom kolekcie diel starého umenia v zbierke VSG, ktoré svojím významom predstavuje stredoeurópsky záber. Po reštaurovaní sa dielo zaradí k najvýznamnejším predmetom galerijnej zbierky. Za identifikáciu tohto diela a vysoko profesionálny výskum k nemu ďakujeme kunsthistorikovi Patrikovi Farkašovi, ktorý úzko spolupracoval aj pri prieskume a reštaurovaní diela. Následne súbor reštaurovaných diel 5. fázy dopĺňajú diela Ernesta Rákoša z roku 1935 a Štefana Oravca z roku 1977. Reprezentujú rozsiahle autorské kolekcie zbierky VSG s tvorbou výtvarníkov 20. storočia. Reštaurátorsky prieskum preukázal možnosti bližšieho zistenia maliarskych rukopisov a jasnejšieho odkrytia signovaní, čo definitívne potvrdí finálna fáza práce.

Podkladom pre reštaurátorku najmä pri voľbe metódy retuše sú aj fotografické materiály a síce negatívy diel z obdobia ich nadobudnutia do zbierky. Zachytávajú stav diel pred požiarom. Negatívy uchovávame ako súčasť odbornej evidencie diela. Hoci negatívy dnes už nahradili digitálne reprodukcie, sú nenahraditeľným dokumentom doby a podávajú nám podrobné správy, ktoré by sme inak už o dielach nevedeli získať. Prinášame Vám pohľad na ne v podobe negatív-pozitív. Čoskoro sa tešíme na prezentáciu zreštaurovaných diel už naživo priamo na niektorom z výstavných počinov VSG.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Comments are closed.