Archív podujatí

DP.OCH – Dočasná platforma. O chlebe

Pri príležitosti výstavy Ceny Oskára Čepana 2019 Ekológia túžby vo Východoslovenskej galérii v Košiciach (do 01.03.2020) pripravil jej finalista – umelec, amatérsky pekár, spoluzakladateľ mesačníka Kapitál a asistent v Ateliéri vvv na VŠVU Dávid Koronczi (1990) sériu sprievodných podujatí, kontextuálne prepojených s jeho inštaláciou DP.OCH – Dočasná platforma. O chlebe. Dočasná platforma je formát, ktorý…
viac...

Vyhlásenie laureátky/ laureáta Ceny Oskára Čepana 2019

29. 11. 2019 o 18:00Východoslovenská galéria, Hlavná 27 Večer bude venovaný súčasnému umeniu a piatim finalistom ocenenia - Janovi DURINOVI, Dávidovi KORONCZIMU, Milanovi MAZÚROVI, Erikovi SIKOROVI a Gabriele ZIGOVEJ - ktorí spolu s kurátorom Václavom Janoščíkom a tímom Ceny Oskára Čepana pripravili výstavu EKOLÓGIA TÚŽBY. Za účasti medzinárodnej odbornej poroty v zložení Vjera Borozan (CZ),…
viac...

Experimentálny workshop pre dospelých

Pre divákov snovej komédie Tri noci, poľského autora Slawomira Mrožka v réžii Józsefa Czajlika na experimentálnej scéne Jorik Bábkového divadlo v Košiciach, sme pripravili dva experimentálne workshopy pre dospelých reflektujúce výnimočnú scénu Katalin Ory. Pod vedením odborných lektorov VSG návštevníci vyrobia svetelný objekt, ktorý si môžu z workshopu odniesť domov. Experimentálne workshopy sa uskutočnia 14.…
viac...

Sprievodný program k výstave Umenie Podkarpatskej Rusi 1919-1938 – Československá stopa

28. 10. 2019 / 18:00Hovory s TGMréžia: Jakub Červenka, dráma, 80 min, Jan Budař ako Karel Čapek a Martin Huba ako T. G. Masaryk excelujú v príbehu jedného z najslávnejších rozhovorov našej histórie. Filmové „Hovory s TGM“ prinášajú nečakané napätie, emócie a stret dvoch významných mužov. premietanie filmu, Hlavná 27Vstup voľný 31. 10. 2019 /…
viac...

Rodinná rozlúčka s výstavou Zachránené

K blížiacemu sa ukončeniu výstavy Zachránené - Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom sme pre deti a ich rodičov, starých rodičov, pripravili rozlúčku vo forme komentovanej prehliadky s kurátorom a kreatívnymi dielňami, ktorá sa uskutoční 6.7.2019 od 14:00 - 16:00 na Alžbetinej 22.Náš workshop sa bude niesť v znamení sprievodcu výstavou (pracovného zošita) Späť na stene,…
viac...

Sprievodný program k výstave Zachránené – Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom

23. 4. 2019 / 17:00 Súčasné trendy v reštaurovaní  (fotografia, papier)odborná prednáškaMgr. art. Jana Križanová, ArtD. (Vedúca Katedry reštaurovania) a Mgr. art. Barbora Němečková ArtD. (Ateliér reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografie)Alžbetina 22Vstup voľný 30. 4. 2019 / 17:00 Spoznajte príbehy obrazovinterpretácia umeleckých dielMgr. Lucia Kocáková (Krajský pamiatkový úrad Košice)Alžbetina 22Vstup voľný 14. 5.…
viac...

Noc múzeí a galérií 2019

MESTO A ČAS Východoslovenská galéria vznikla presne 7.decembra 1951 a je to najstaršia regionálna galéria na Slovensku. Tento rok chceme našim návštevníkom na Noci múzeí a galérii odhaliť tajomstvá, ktoré sa za našou prácou skrývajú a priblížiť Vám tak našu inštitúciu ako „miesto v čase.“ Ako to bolo niekedy a ako je to dnes? Udiali sa veľké zmeny. Príďte sa o tom…
viac...