Aktuálne

Východoslovenská galéria rozšírila svoju zbierku o 10 diel súčasných umelcov a umelkýň

Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia a Košického samosprávneho kraja sa Východoslovenskej galérii podarilo v roku 2021 okrem umenia 19. a 20. storočia rozšíriť zbierku aj o 10 diel súčasných umelcov a umelkýň – sochárske objekty, videá, fotky či maľby.

Zbierka VSG

Východoslovenská galéria v depozitári uchováva umeleckú zbierku, ktorá zahŕňa vyše 7000 diel. Z dôvodu prípravy novej stálej expozície,... » viac

Výsledky z 2. kola projektovej verejnej „Súťaže architektonických návrhov na stálu expozíciu VSG“

Východoslovenská galéria vyhlásila architektonickú súťaž s cieľom nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania. Víťazný návrh mal v sebe spájať kritéria architektonickej kvality vo vzťahu k priestoru, s prihliadnutím na špecifiká vybratých zbierkových predmetov a kurátorskej koncepcie, ktorá sa odvoláva na divadelnú hru A. Jasuscha.

Súťaž prebehla v dvoch etapách. V prvej etape boli vybrané tri postupujúce návrhy z trinástich prihlásených. Následne v druhej etape... » viac

Výstava Umením a slovom sa presunula do Jasova

VSG v spolupráci s Rádom Premonštrátov v Jasove pripravila voľné pokračovanie výstavy Umením a slovom priamo v priestoroch opátstva v Jasove, ktorú ste mali možnosť vidieť na prelome rokov 2020/2021 vo Východoslovenskej galérii. Výstava približuje kultúrne a historické dedičstvo jasovského opátstva s napojením na jeho súčasnosť.

Vôbec prvýkrát od svojho návratu do Jasova po páde socialistického režimu sa zbierka... » viac

VSG opäť reštauruje!

Štefan Oravec, Dedinské chalupy, 1977, VSG

V ateliéri Ľudmily Zozuľákovej sa aktuálne finalizuje 5. fáza dlhodobého reštaurátorského projektu VSG. V roku 1985 depozitár galérie zasiahol požiar. Bolo zničených 1030 diel a ďalšie desiatky diel ostali poškodené. Po fáze rozsiahlejšieho reštaurovania nastal v 90. rokoch z dôvodu finančných obmedzení útlm. Keďže boli tieto diela vyradené z odbornej činnosti a neumožňovali efektívne uloženie v depozitári, v rámci starostlivosti o zbierkový... » viac

Košická noc múzeí a galérií 2022 vo VSG

Výstavy

17:00 – 23:30 Výstava Ruka na konci ramena - Spolu(práca) v českom a slovenskom umení
Výstavná sieň A
Výstava ponúka nielen konkrétne projekty, ale tiež príbehy, ktoré stoja za vznikom prác umelcov vytvorených spoločne s ľuďmi žijúcimi v sociálne vylúčených lokalitách, so seniormi, s ľuďmi bez domova, so zdravotne znevýhodnenými, s deťmi, študentmi, či s inými komunitami.

17:00 – 23:30 Výstava Ján... » viac

Zborník Pozície expozície v 21. storočí vo Východoslovenskej galérii

Na prelome rokov 2022 – 2023 pripravuje Východoslovenská galéria stálu expozíciu, ktorá má za cieľ verejnosti predstaviť jadro zbierkového fondu, akvizičnú históriu i históriu samotnej inštitúcie v nových kultúrno-spoločenských a medzigeneračných súvislostiach. Z toho dôvodu pripravujeme jednodňové odborné kolokvium, ktoré sa zaoberá problematikou stálych expozícií v múzeách a galériách. Cieľom odborného kolokvia je predostrieť otázky rôznorodých prístupov pri prezentovaní... » viac

VSG oslavuje 70 rokov

7. decembra 1951 bola založená Východoslovenská galéria v zmysle výnosu Povereníctva školstva, vied a umení. Svoju oficiálnu prezentačnú činnosť začala vo februári roku 1952, otvorením prvej výstavy Maliarstvo 19. storočia na východnom Slovensku. Dnes je Východoslovenská galéria najstaršou regionálnou galériou, ktorá rozvíja svoje aktivity s výraznou regionálnou kultúrnou tradíciou a s rôznymi významnými historickými prepojeniami  s okolitým prostredím a medzinárodnými kontextami.

Prezentáciu umenia, mapovanie dobových výtvarných scén... » viac

Aplikácia VSG – výstavy priamo vo vašom mobile

Vyskúšajte si súkromnú komentovanú prehliadku priamo vo vašom mobile. Vďaka našej mobilnej aplikácii sa bližšie zoznámite s práve prebiehajúcimi výstavami prostredníctvom vybraných diel. Aplikáciu je možné využívať v galérii priamo na výstave naskenovaním QR kódov pri jednotlivých dielach, no prehliadku si môžete spustiť aj z pohodlia domova.

Každá výstava ponúka okrem textového a vizuálneho obsahu aj audiokomentáre v slovenskom a... » viac

Zelený kódex

Tento dokument zahŕňa základné princípy týkajúce sa ochrany životného prostredia, ktoré vyjadrujú postoj a poslanie Východoslovenskej galérie v tomto smere. Všetci zamestnanci inštitúcie sú s nimi oboznámení a rešpektujú ich.

Prevádzkové opatrenia

Východoslovenská galéria dbá na znižovanie vyprodukovaného odpadu a na jeho separovanie, na ktoré využíva triediace kontajnery umiestnené v budove na Hlavnej 27. V rámci administratívnych činností je dodržiavané šetrné papierovanie, dokumenty sú tlačené obojstranne v nevyhnutnom množstve.... » viac