Pripravované výstavy

Umením a slovom, kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove

trvanie: 17. 12. 2020 – 21. 3. 2021
kurátorka: Katarína Nádaská
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Východoslovenská galéria pripravuje výstavu Umením a slovom, kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove. Výstava predstavuje dlhodobý zámer galérie pri sprístupňovaní kultúrneho dedičstva Slovenska. Zároveň je rok 2021 jubilejným 900. výročím založenia Rádu premonštrátov, ktorý je podnetom k mnohým odborným podujatiam v medzinárodnom meradle. Výstavu galéria pripravuje v úzkej spolupráci s Opátstvom Jasov ako... » viac