Pripravované výstavy

Zuzana Zmateková: In-between

Vernisáž: 11. 7. 2024, 18.00
Trvanie výstavy: 12. 7. 2024 – 18. 8. 2024
Zánik planéty, Hlavná 27, Košice

Digitálny a fyzický svet ešte nikdy neboli tak prepojené ako v súčasnosti. Príchod Internetu 3.0 a virtuálneho prostredia Metaverse má za cieľ dosiahnuť dokonalé zjednotenie digitálnej a fyzickej reality. Táto symbióza realít a virtuálneho životného štýlu výrazne ovplyvňuje aj vzhľad offline prostredia. Už... » viac

Pripravované výstavy v roku 2024

Rudolf Dzurko (1941 – 2013) – Jen se mnou slyšíš trávu růst

Východoslovenský rodák rómskeho pôvodu, výtvarník Rudolf Dzurko patrí na Slovensku medzi takmer nepoznaných a nespracovaných umelcov. Patrí ku generácii autorov povojnového umenia, ktorý si vytvoril osobitný autorský rukopis v podobe špeciálnej techniky drteného skla, ktorým vytváral svoje plastické asambláže. V kontexte rómskej kultúry predstavuje Dzurko doslova fenomén, ktorého tvorba je samostatnou... » viac