Zbierky

Časť zbierky Východoslovenskej galérie môžete nájsť na Webe umenia, online katalógu výtvarných diel, ktoré sú evidované v Centrálnej evidencii diel výtvarného umenia.

Digitalizácia diel stále pokračuje, ďalšie reprodukcie budú postupne do katalógu pridávané.