O galérii

Keď sa po prvýkrát pre verejnosť otvorila Východoslovenská galéria, predstavovala táto udalosť významný míľnik pre slovenskú kultúru. Dva roky po otvorení Slovenskej národnej galérie bola v roku 1951 zriadená prvá regionálna galéria v druhom najväčšom meste na Slovensku. Galéria od svojho vzniku prešla mnohými zmenami, do zbierok pribudlo a stále pribúda množstvo kvalitného umenia. Našou úlohou je naďalej zbierať, sprístupňovať, ochraňovať a v neposlednom rade rozširovať povedomie o slovenskom i zahraničnom výtvarnom umení a zdieľať ho v celej jeho zložitosti a rozmanitosti. 

Založenie našej galérie i budovy, v ktorej galéria sídli, budova bývalého župného domu, sú úzko späté s mestom Košice, s východoslovenským regiónom a jeho bohatou históriou, ktorú sprevádza kultúrne a národnostné porozumenie. Našim záväzkom nie je iba práca s vizuálnym umením, ale aj poukazovanie na súčasné pálčivé témy, akými sú napríklad klimatická kríza, sociálna nerovnosť, segregácia, nenávisť voči inakosti. Dbáme na životné prostredie a riadime sa Zeleným kódexom. Za cieľ sme si stanovili stať sa inkluzívnou inštitúciou, ktorá odráža svet, v ktorom žijeme. Okrem zbierania, skúmania, dokumentovania a prezentovania výtvarného umenia sme pre našich návštevníkov a bádateľov znovuotvorili knižnicu so špecializovaným knižničným fondom.  Pretvorili sme vstupnú dvoranu na moderné miesto prvého kontaktu. Navyše sme zriadili nezávislý priestor Zánik planéty, kde sa organizujú podujatia zamerané na mesto, urbanizmus, ekológiu, klímu, a iné aktuálne témy.

Nadväzujeme na usilovnú prácu našich predchodcov s energiou novej generácie kurátorov, galerijných pedagógov, odborných zamestnancov premýšľajúcich o umení ako o katalyzátore súčasných aj budúcich myšlienok. Výstavné projekty, ktoré ponúkame sú rôznorodé a variujú od starého až po súčasné umenie. Naše mimo-výstavné oddelenie pripravuje bohatý program pre odbornú i širokú verejnosť od tých najmladších až po seniorov. Náš tím pracuje na vytvorení profesionálneho dokumentačného centra. V depozitári sa zlepšujú podmienky na uchovávanie diel. Usilujeme sa stále prinášať kvalitné riešenia a nové prístupy a na spoluprácu oslovujeme renomovaných architektov, umelcov či vedcov.

Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie Košického samosprávneho kraja

Organizačná štruktúra Východoslovenskej galérie