O galérii

História a poslanie

Východoslovenská galéria vznikla v roku 1951 ako prvá regionálna galéria na Slovensku. Jej hlavným programom je prezentovanie a dokumentovanie výtvarného života vo východoslovenskom regióne.

V súčasnosti eviduje galéria vyše 7000 diel. Zbierkový fond okrem reprezentatívnej zbierky umenia 19. a 20. storočia z východoslovenského regiónu, poskytuje aj prehľad o umení na Slovensku najmä v 20. stor. až po súčasnosť. Okrem bohatej výstavnej činnosti sa galéria sústreďuje aj na výskumné aktivity a mapovanie východoslovenskej výtvarnej scény a na výskum košickej moderny - umeleckého fenoménu 20. rokov 20. storočia, kedy v Košiciach nastal ne­bývalý rozvoj moderného umenia.  Vo svojich veľkorysých priestoroch prezen­tuje širokú tematickú a štýlovú ponuku súčasného, starého, domáceho, ale aj medzinárodného umenia. Bohatý sprievodný program ako komen­tované prehliadky, detské tvorivé dielne, odborné prednášky a knižnica s odbornou umenovednou literatúrou ponúkajú zaujímavé možnosti trávenia času priamo v priestoroch galérie.

Deň 12. január 1985 sa zapísal do dejín Výcho­doslovenskej galérie ako nešťastná udalosť. V priestoroch depozitára galérie, ktorá sídlila na dnešnej Poštovej ulici vypukol rozsiahly požiar, ktorý spôsobil plyn, unikajúci z poškodeného pouličného plynovodu. Oheň nezvratne zničil dovedna 1030 výtvarných diel, vzácnych umeleckých predmetov, ktorých význam a váha dodnes predstavuje nevyčísliteľné hodnoty.

V rámci Európskeho hlavného mesta kultúry sa v roku 2013 zrekonštruovala časť galérie a zároveň sa vytvoril nový podzemný výstavný priestor, ktorý slúži prevažne na prezentovanie umenia nových médií.

Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie Košického samosprávneho kraja

Organizačná štruktúra Východoslovenskej galérie