Východoslovenská galéria rozšírila svoju zbierku o 10 diel súčasných umelcov a umelkýň

Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia a Košického samosprávneho kraja sa Východoslovenskej galérii podarilo v roku 2021 okrem umenia 19. a 20. storočia rozšíriť zbierku aj o 10 diel súčasných umelcov a umelkýň – sochárske objekty, videá, fotky či maľby.

Zbierka VSG

Východoslovenská galéria v depozitári uchováva umeleckú zbierku, ktorá zahŕňa vyše 7000 diel. Z dôvodu prípravy novej stálej expozície, ktorá by sa mala sprístupniť ku koncu roka 2023, sa nové akvizície sústreďujú hlavne na kúpu súčasných umelcov a umelkýň, ktorí majú nezastupiteľné miesto pri formovaní nie len východoslovenskej, ale aj celoslovenskej umeleckej scény.

Boris Sirka, Powers of Ten, 2019, Východoslovenská galéria
Erik Sikora, štyri videá z rokov 2004-2020, Východoslovenská galéria
Oto Hudec, Maskot (pán Uhlík), 2018, Východoslovenská galéria

Hodnotové smerovanie

Vybrané diela odzrkadľujú nie len výstavnú činnosť VSG, ale aj hodnotové smerovanie inštitúcie, prinášajú súčasné, aktuálne a celospoločenské témy, ktoré budú rezonovať aj v budúcnosti. Umenie, identita, normatívnosť, menšiny, environmentálne otázky, či spätosť s mestom Košice a regiónom. Diela, ale i autori a autorky analyzujú dobu, experimentujú, posúvajú hranice a týmto spôsobom reprezentujú galériu, mesto, región a krajinu.

Ján Vasilko, Vyhnanie zlého ducha, 2008, Východoslovenská galéria
Marko Blažo, Gotika, 2013, Východoslovenská galéria
Emília Rigová, Profile of the artist, 2017, Východoslovenská galéria

Ženské autorky

V rámci rozšírenia akvizičnej koncepcie aktuálne pracujeme na nadobúdaní diel ženských etablovaných autoriek strednej a staršej generácie, ktoré v zbierke VSG absentujú, alebo ich diela tvoria iba fragment. Nejde len o fenomén vo VSG, ide o súčasný trend v inštitúciách po celom svete, s ktorým sa snažia popasovať.

Anna Hulačová, Sme v tom spolu, 2018, Východoslovenská galéria
Anna Hulačová, Sme v tom spolu, 2018, Východoslovenská galéria
Ján Zelinka, Anonymy (Jelenica), 2021, Východoslovenská galéria
Katarína Blažová, Hommage Mária Bartuszová, 2005, Východoslovenská galéria

Autori a autorky získaných diel za rok 2021

Marko Blažo, Katarína Blažová, Oto Hudec, Anna Hulačová, Emília Rigová, Erik Sikora, Boris Sirka, Ján Vasilko, Ján Zelinka

Comments are closed.