Obchod

Publikácie a reklamné materiály sú dostupné na vrátnici Východoslovenskej galérie na Hlavnej 27.

V prípade záujmu je možná rezervácia prostredníctvom emailu na lendelova@vsg.sk.

Vyzdvihnutie a platba na vrátnici Hlavná 27. 

Špeciálna ponuka k výstave Telo, forma a gesto

K našej aktuálnej sochárskej výstave Telo, forma a gesto ponúkame staršie katalógy a bulletiny, tematicky viažuce sa k sochárom, ktorých diela môžete vidieť na našej výstave. Jednotná cena katalógov je 2€ a bulletinov je 0,5€, dostupné sú na Hlavnej 27.

Vybrané tituly:

Katalógy:

BARTUSZ, JAKOBY, BONDY, ČASOVÝ LIMIT, INDIGO, katalóg k rovnomennej výstave vo Východoslovenskej galérii, ktorá sa konala 16.12.2009 - 14.2.2010, Východoslovenská galéria v Košiciach, 2009

FRANTIŠEK PATOČKA, SOCHÁRSKE DIELO, katalóg k rovnomennej výstave v Šarišskej galérii v Prešove, ktorá sa konala máj – august 1998, ŠG v Prešove, 1998  

JURAJ BARTUSZ, RETROSPEKTÍVA, katalóg k rovnomennej výstave, ktorá sa konala v Štátnej galérii v Banskej Bystrici jún-júl 1992, v Galérii Júliusa Jakobyho v Košiciach september-október 1992 a v Považskej galérii umenia v Žiline november-december 1992

JULO MACHAJ, SOCHY, katalóg k rovnomennej výstave, ktorá sa konala pri príležitosti 50-ročného jubilea autora vo Východoslovenskej galérii január – apríl 1982, Východoslovenská galéria, 1982

JOZEF KOSTKA, VÝBER Z TVORBY 1938 - 1981, katalóg k rovnomennej výstave, ktorá sa konala v národnej galérii v Prahe október – november 1981, Národná galéria v Prahe, 1981

Bulletiny:

ARPÁD RAČKO, SOCHY, bulletin k rovnomennej výstave vo Východoslovenskej galérii 19.9. – 31.10.2000

DUŠAN PONČÁK, KRESBA – SOCHA, bulletin k rovnomennej výstave vo Východoslovenskej galérii 20.11.1997 – 11.1.1998

Stratená zem - pracovný zošit k výstave

Pomôcka pre detského návštevníka ako lepšie porozumieť výstave Umenie Podkarpatskej Rusi 1919-1938 - Československá stopa. Na deti čakajú poučné informácie z histórie a zábavné kreatívne úlohy.

rok vydania: 2019
jazyk: SK
cena: 4€

Zborník Po Moderne

Východoslovenská galéria vydala zborník prednášok k výstave Metropola východu 1945 – 1989, ktorá prebiehala od 20. 12. 2017 – 19. 5. 2018. Publikácia je vyústením rozsiahleho projektu, ktorého cieľom bolo cez výstavu a prednášky zmapovať vývoj výtvarného umenia Košíc po druhej svetovej vojne až po pád komunizmu. Publikácia je určená odbornej verejnosti naprieč disciplínami humanitných vied zaoberajúcich sa nielen regionálnou umelecko-historickou topografiou, ale aj všeobecnými otázkami spoločenských zmien stredovýchodnej Európy v minulom storočí. Zaujme však aj širokú verejnosť, ako pomôcka pre lepšie pochopenie výtvarného umenia pohybujúceho sa v prostredí ideologickej záťaže totalitného režimu a jej rôznej intenzity v priebehu sledovaného obdobia. Zároveň však môže táto publikácia slúžiť aj ako sprievodca umožňujúci rozoznať nadčasovú výtvarnú kvalitu, ktorá napriek spomínaným politickým determinantom, je v zbierke Východoslovenskej galérie z tohto obdobia hojne zastúpená.
Katalóg si môžete zakúpiť na vrátnici VSG, Hlavá 27.

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

zostavili: Peter Tajkov, Dorota Kenderová
texty: Vladimír Beskid, Vladimíra
Vladimíra Büngerová, Nina Gažovičová, Miroslav Kleban, Ján Kovačič, Alena Kubová-Gauché, Alexandra Kusá, Peter Tajkov
rok vydania: 2019
jazyk: SK
cena: 10€

František Veselý - Predvídanie o krajine

Prvá monografia Františka Veselého, ktorá mapuje jeho život a dielo. Textová časť je zameraná na jeho život a umelecko-historickú analýzu tvorby. Monografia je založená predovšetkým na bohatom vizuálnom materiáli jeho reprodukovaných diel z rokov 1968 – 1994. Tlač publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a mesto Stropkov. Monografiu si môžete zakúpiť vo Východoslovenskej galérii na Hlavnej 27.

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

autori: Miroslav Kleban, Marko Vateha
texty: Miroslav Kleban
rok vydania: 2019
jazyk: SK / EN
cena: 20€

Umenie Podkarpatskej Rusi 1919-1938

K našej aktuálnej výstave Umenie Podkarpatskej Rusi 1919-1938 - Československá stopa sme pripravili rovnomenný katalóg, ktorý mapuje zlatý vek architektúry a umenia ale i historické súvislosti oblasti Podkarpatskej Rusi vrámci Československa. Zakúpiť si ho môžete na oboch vrátniciach.

autor katalógu: Miroslav Kleban
autori textov: Lina Degtyaryova a Oleg Olashyn, Ondrej Ficeri, Miroslav Kleban
rok vydania: 2019
jazyk: slovenský, anglický, ukrajinský
cena: 15€

Milota Havránová - publikácie

Na vrátnici VSG na Hlavnej 27 si môžete zakúpiť publikáciu Milota Havránková, Zelený dom - výber z tvorby 1965-2005 za 10€ a bulletin priamo k aktuálnej výstave Torzo - Laboratórium večných návratov za 0,50€.

František Foltýn (1891-1976) - Od košickej moderny k parížskej abstrakcii

Katalóg k rovnomennej výstave mapujúci život a tvorbu významného českého maliara Františka Foltýna.

autor katalógu a textov: Petr Ingerle
rok vydania: 2019
jazyk: slovenský
cena: 10€

Detský sprievodca výstavou Späť na stene

K výstave Zachránené – Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom sme pre detského návštevníka pripravili sprievodcu – pracovný zošit s kreatívnymi úlohami, vďaka ktorému môže výstave deti lepšie porozumieť. So sprievodcom sa dá pracovať priamo vo výstave. Počas trvania výstavy je na vrátnici Alžbetinej 22 je pripravený peračník s pomôckami
na bezplatné zapožičanie . Čo deti nestihnú vo výstavnej sieni, k tomu sa spoločne s rodičmi môžu vrátiť doma.

Rok vydania: 2019

Jazyk: slovenský

Cena 4€

Na Prelome - Umenie rokov 1890-1918

K výstave Na Prelome – Umenie rokov 1890-1918 sme pripravili dvojjazyčný katalóg (SK/EN) s plnofarebnými reprodukciami a odbornými textami.

Prípravu a tlač publikácie podporil Košický samosprávny kraj

Rok vydania: 2018

Jazyk: slovenský, anglický

Cena 20€

Katalóg Socha, duch, obraz, svetlo – Príbehy zbierky starého umenia VSG

Katalóg k výstave Socha, duch, obraz, svetlo – Príbehy zbierky starého umenia VSG, ktorý ponúka bližší pohľad na príbehy vystavených diel.

Rok vydania: 2018

Jazyk: slovenský, anglický

Cena 5€

František Veselý – Krajina nového typu

Sprievodný katalóg k výstave František Veselý – Krajina nového typu.

Katalóg vyšiel s finančnou podporou mesta Stropkov a spoločnosti Drevimex HJ s.r.o. Stropkov

Rok vydania: 2018

Jazyk: slovenský, anglický

Cena 6€

Vypovedaní – Cigáni v slovenskom výtvarnom umení 19. a 20. storočia

Po skončení výstavy Vypovedaní, ktorá prostredníctvom klasických výtvarných druhov v konfrontácii s dokumentačným fotografickým materiálom podávala historicko-etnografický náčrt spôsobu života Rómov na našom území, Východoslovenská galéria vydala rovnomenný katalóg. Vytvorením kolekcie diel výtvarného umenia zo zbierkových fondov slovenských kultúrnych inštitúcií vznikla ucelená tematická zbierka, ktorá ponúka možnosti ďalšej historickej, umenovednej a sociologickej analýzy.

Katalóg z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Rok vydania: 2018

Jazyk: slovenský, anglický

Cena 8€