Obchod

Publikácie a reklamné materiály sú dostupné na vrátnici Východoslovenskej galérie na Hlavnej 27.

V prípade záujmu je možná rezervácia prostredníctvom emailu na lendelova@vsg.sk.

Vyzdvihnutie a platba na vrátnici Hlavná 27. 

František Foltýn (1891-1976) - Od košickej moderny k parížskej abstrakcii

Katalóg k rovnomennej výstave mapujúci život a tvorbu významného českého maliara Františka Foltýna.

autor katalógu a textov: Petr Ingerle
rok vydania: 2019
jazyk: slovenský
cena: 10€

Detský sprievodca výstavou Späť na stene

K výstave Zachránené – Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom sme pre detského návštevníka pripravili sprievodcu – pracovný zošit s kreatívnymi úlohami, vďaka ktorému môže výstave deti lepšie porozumieť. So sprievodcom sa dá pracovať priamo vo výstave. Počas trvania výstavy je na vrátnici Alžbetinej 22 je pripravený peračník s pomôckami
na bezplatné zapožičanie . Čo deti nestihnú vo výstavnej sieni, k tomu sa spoločne s rodičmi môžu vrátiť doma.

Rok vydania: 2019

Jazyk: slovenský

Cena 4€

Na Prelome - Umenie rokov 1890-1918

K výstave Na Prelome – Umenie rokov 1890-1918 sme pripravili dvojjazyčný katalóg (SK/EN) s plnofarebnými reprodukciami a odbornými textami.

Prípravu a tlač publikácie podporil Košický samosprávny kraj

Rok vydania: 2018

Jazyk: slovenský, anglický

Cena 20€

Katalóg Socha, duch, obraz, svetlo – Príbehy zbierky starého umenia VSG

Katalóg k výstave Socha, duch, obraz, svetlo – Príbehy zbierky starého umenia VSG, ktorý ponúka bližší pohľad na príbehy vystavených diel.

Rok vydania: 2018

Jazyk: slovenský, anglický

Cena 5€

František Veselý – Krajina nového typu

Sprievodný katalóg k výstave František Veselý – Krajina nového typu.

Katalóg vyšiel s finančnou podporou mesta Stropkov a spoločnosti Drevimex HJ s.r.o. Stropkov

Rok vydania: 2018

Jazyk: slovenský, anglický

Cena 6€

Vypovedaní – Cigáni v slovenskom výtvarnom umení 19. a 20. storočia

Po skončení výstavy Vypovedaní, ktorá prostredníctvom klasických výtvarných druhov v konfrontácii s dokumentačným fotografickým materiálom podávala historicko-etnografický náčrt spôsobu života Rómov na našom území, Východoslovenská galéria vydala rovnomenný katalóg. Vytvorením kolekcie diel výtvarného umenia zo zbierkových fondov slovenských kultúrnych inštitúcií vznikla ucelená tematická zbierka, ktorá ponúka možnosti ďalšej historickej, umenovednej a sociologickej analýzy.

Katalóg z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Rok vydania: 2018

Jazyk: slovenský, anglický

Cena 8€