Po moderne – Metropola východu (1945-1989)

Publikácia je vyústením rozsiahleho projektu, ktorého cieľom bolo cez výstavu a prednášky zmapovať vývoj výtvarného umenia Košíc po druhej svetovej vojne až po pád komunizmu.

autori textu: Peter Tajkov, Alexandra Kusá, Anna Kubova-Gauché, Nina Gažovičová, Ján Kovačič, Miroslav Kleban, Vladimíra Büngerová, Vladimír Bresko
rok vydanie: 2018
vydavateľ: Východoslovenská galéria
počet strán: 69
ISBN: 978-80-85745-77-1
230 g

dostupnosť: Hlavná 27

10,00 

Predkladaná publikácia je vyvrcholením snahy o revíziu časti zbierkového fondu Východoslovenskej galérie v Košiciach, ktorú smerom k diváckej verejnosti reprezentovala výstava Po moderne – Metropola východu (1945 – 1989), otvorená v decembri roku 2017. Výstava bola zamýšľaná ako príspevok do diskusie o regionálnych dejinách umenia, a tak bol prirodzene ťažiskom jej sprievodného programu prednáškový cyklus odborníkov, ktorých textovú podobu tento zborník prináša.

Kategórie: