Umenie Podkarpatskej Rusi 1919 – 1938 – Československá stopa

K výstave Umenie Podkarpatskej Rusi 1919-1938 – Československá stopa sme pripravili rovnomenný katalóg, ktorý mapuje zlatý vek architektúry a umenia ale i historické súvislosti oblasti Podkarpatskej Rusi vrámci Československa. Zakúpiť si ho môžete na oboch vrátniciach.

autor katalógu: Miroslav Kleban
autori textov: Lina Degtyaryova a Oleg Olashyn, Ondrej Ficeri, Miroslav Kleban
rok vydania: 2019
vydavateľ: Východoslovenská galéria
jazyk: slovenský, anglický, ukrajinský
počet strán: 147
ISBN: 978-85745-80-1
váha: 645g

dostupnosť: Hlavná 27 / Alžbetina 22

15,00 

O území Podkarpatskej Rusi sa zvykne hovoriť v súčasnosti ako o „stratenej zemi“, zabudnutej zemi“, či „zmiznutom svete“. Súdobá literatúra označuje Podkarpatskú Rus ako romantickú zem, ktorej krásy sa začínajú objavovať pre zvyšok republiky, avšak veľakrát sa zdôrazňuje aj jej sociálna zaostalosť a nepokojná atmosféra. Zvláštna romantika ovládla širšiu československú verejnosť v pohľade na Podkarpatskú Rus, tomu napomáhajú aj mnohé knihy, podtrhujúce romantické rysy, stále vynorujúci sa lúpežníci, medvede a vlci. Po politických zmenách v roku 1938 sa toto územie izoluje, najprv pod vplyvom maďarskej okupácie, neskôr, v roku 1945 sa stáva súčasťou sovietskeho bloku. Pochopiteľne aj toto „pohadzovanie“ si tohto územia do viacerých štátnych útvarov malo vplyv na kultúrne dianie a odrazilo sa aj v ideologických zmenách v kontexte tvorby niektorých výtvarníkov. Medzivojnové obdobie a život tohto dnes už historického územia sa zvykne prezentovať v literatúre, ale aj v orálnej histórii ako „zlatý vek.

Kategórie: