Knižnica

Finalizácia revitalizácie knižnice VSG

Vďaka Košickému samosprávnemu kraju, ktorý podporil projekt revitalizácie knižnice VSG cez dotačný program Terra Incognita, finalizujeme prípravu našej odbornej knižnice na otvorenie v budúcom roku. Kapacitne sme rozšírili úložný priestor a momentálne pracujeme na výbere kvalitných publikácií, ktoré obohatia profil knižnice o literatúru k dejinám výtvarného umenia, ale tiež o presahy k súčasnej kultúre, kurátorským štúdiám a galerijnej pedagogike.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita.
www.vucke.skwww.terraincognita.sk


Revitalizácie knižnice VSG


Vďaka Košickému samosprávnemu kraju, ktorý podporí projekt revitalizácie knižnice VSG cez dotačný program Terra Incognita, sprístupní Východoslovenská galéria na jeseň svoju knižnicu a uvedie ju do plnej prevádzky. Vybavená kvalitnou umenovednou literatúrou a vyhovujúcim mobiliárom poskytne čitateľom služby na vysokej úrovni.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita.

www.vucke.sk www.terraincognita.sk