Redizajnovaný Shop VSG

V rámci internej výzvy Košického samosprávneho kraja s názvom „Tradície inšpirujú inovácie“ v hodnote 30 300 € zrealizovala Východoslovenská galéria v priebehu roka 2023 redizajn Shopu VSG, a doplnila prostredie galérie o bezpečnostné a inkluzívne prvky. Hlavným cieľom projektu je pokračovanie v rozvoji galérie ako otvorenej, inkluzívnej inštitúcie a v rozširovaní ponuky služieb návštevníkom a tiež vytváranie platformy pre lokálnych umelcov, dizajnérov, komunity a združenia. Neoddeliteľným cieľom je rozšírenie marketingových aktivít, ktoré posilnia značku a poslanie galérie. Redizajn Shopu VSG na základe vyhláseného Open Callu realizovalo medzinárodné dizajnérsko - umelecké zoskupenie Fuzzy Earth v zložení Sebastian Gschanes, Tekla Gedeon & Nour Hamdan. Projekt s názvom SURF ‘N’ TURF predstavuje inovatívne, funkčné a nadčasové riešenia späté s prírodnými materiálmi.   

„Naše návrhy sú vyrobené z environmentálne udržateľných materiálov, v nadčasovej estetike, s dôrazom na detaily a kvalitu aby bola zabezpečená ich odolnosť, ucelenosť a dlhovekosť. Pracujeme trpezlivo, s oddanosťou vďačnosťou a vytvárame funkčné a krásne objekty, ktoré treba milovať a starať sa o nich.“ Fuzzy Earth 

Hlavnou aktivitou projektu bolo vytvorenie a zariadenie galerijného obchodu, v ktorom okrem ponuky publikácií, časopisov, reklamných predmetov galérie, bude k dispozícii aj kurátorovaný výber produktov lokálnych umelcov, dizajnérov, a tiež výrobkov od zraniteľných skupín, s ktorými má galéria rozbehnuté spolupráce. V Shope VSG nájdete produkty od združení a lokálnych výrobcov ako Odpadnesh,  Precious Plastic Slovakia, Crazystep, precízne a umelecky spracované keramické výrobky či nové dizajnové produkty vytvorené grafikom VSG.  

Výroba mobiliáru: Fuzzy Earth  a Safal s.r.o. 

Odborná spolupráca: MAUKŠ Studio 

Projekt bol realizovaný v rámci výzvy „Tradície inšpirujú inovácie“. Za podporu ďakujeme Košickému samosprávnemu kraju.

Navštívte Shop VSG: Pondelok – Piatok 10.00 – 18.00, Sobota – Nedeľa 13.00 – 18.00, Prvá streda v mesiaci 11.00 – 19.00

Foto: Zuzana Jakabová