Pravidelný

Prednášky a komentované prehliadky

K výstavným projektom pripravujeme pestrú ponuku sprievodných programov zostavených z komentovaných prehliadok s kurátormi a tematických prednášok odborníkov, z rôznych kultúrnych inštitúcií a univerzít.

Tieto podujatia sú bezplatné

Program pre seniorov

Východoslovenská galéria pravidelne organizuje Pohodovú komentovanú prehliadku primárne určenú seniorom. Program sa skladá z dvoch častí, prehliadky výstavy s kurátorom a krátkeho, nenáročného workshopu s galerijnou pedagogičkou, ktorý reaguje na vystavené diela.

Pohodová komentovaná prehliadka prebieha raz do mesiaca v jeden utorok o 14:00, v čase, kedy sú návštevníci najmenej rušení a môžu si tak naplno vychutnať návštevu výstavnej siene.

Vstup je bezplatný

Experimentálne workshopy pre dospelých

Workshop je určený pre všetkých, ktorí radi objavujú nové techniky a majú chuť dozvedieť sa o vystavovaných umelcoch ešte niečo viac.

Prostredníctvom workshopov sa účastníci bližšie zoznámia s autorskými technikami, jednotlivými výtvarnými prejavmi vybraných umelcov a zároveň budete môcť interaktívne, no najmä kreatívne, reagovať na konkrétne výstavy.

Stretnutia prebiehajú v priestoroch na Hlavnej 27 pod vedením tímu galerijnej pedagogiky, kurátorov výstav, špeciálne prizvaných umelcov a iných hostí.

Cena workshopu je 7 € (v cene je zahrnutý materiál)