Archív výstav

Flowers and Monsters

vernisáž: 8. 6. 2021 o 18:00
trvanie výstavy: 9. 6. 2021 – 1. 7. 2021
kurátor: Nikolas Bernáth
Východoslovenská galéria, Alžbetina 22

Projekt ALTERUM je založený na dlhodobom recipročnom dialógu štyroch priestorov riadených umelcami a umelkyňami z projektov U10 z Belehradu, MŰTŐ z Budapešti, VUNU z Košíc a 35M2 z Prahy. Medzinárodný vyšehradský fond podporil našu iniciatívu a vytvoril možnosť vytvorenia regionálnych sieťových spojení... » viac

Boris Sirka – Odliatok myšlienky

trvanie: 15. 5. 2021 – 4. 6. 2021
Východoslovenská galéria, Alžbetina 22

Pop-up výstava Borisa Sirku: Odliatok myšlienky prezentuje inštaláciu objektov, ktoré nadväzujú na jeho aktuálny sochársky program, ktorým sa autor zaoberá posledné dva roky a skúma tak svoje možnosti a skúsenosti "maliara" v priestorovom médiu. V predchádzajúcom projekte Skamenelé Gesto nechal skicu “stvrdnúť”. Ľahkosť v kresbe preniesol do priestoru a nechal ju... » viac

Zdeněk Smieško a Gabriel Bodnár: Košickí výtvarníci a ich ateliéry (1972-2018)

sprístupnenie výstavy: 13. 5. 2021 o 10:00
trvanie výstavy: 13. 5. 2021 – 17. 6. 2021
kurátor: Vladimír Beskid

Výstava s názvom Košickí výtvarníci a ich ateliéry (1972-2018) prináša po prvýkrát ucelenejší pohľad do prirodzeného prostredia výtvarných umelcov a umelkýň lokálnej scény. V rámci kritického galerijného prieskumu hlavnými hrdinami výstavy tak nebudú umelecké diela, ale samotní tvorcovia a portréty ich bohatého introvertného sveta. Autori fotografií touto výstavou vyjadrujú poctu početnej skupine výtvarníkov a výtvarníčok, ktorí pôsobili... » viac

Two Shapes of Leaf on Tree / Dva tvary listu na strome

Trvanie výstavy: 24. 3. 2021 - 16. 5. 2021
kurátor výstavy: Erik Vilím
architekt výstavy: Matej Gavula
organizátor a produkcia: KAIR
Východoslovenská galéria, Hlavná 27 Košice

Východiskom výstavného projektu Two Shapes of Leaf on Tree je dlhodobá a systematická iniciatíva organizácie KAIR (Košice Artist in Residence; Petra Housková, Tatiana Takáčová, Anna Mária Trávničková, Zuzana Kotiková) prepájať umelecké svety. Jej cieľom je sústavná podpora... » viac

Telo, forma a gesto – sochárstvo v zbierke VSG

otvorenie výstavy: 25. 6. 2020 o 18:00
trvanie výstavy: 26. 6. 2020 - 31. 1. 2021
kurátor: Miroslav Kleban
architekt výstavy: Matej Gavula, GUTENART.
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Výstava Telo, forma a gesto – sochárstvo v zbierke VSG je ďalším tematickým výstavným projektom z vlastnej produkcie Východoslovenskej galérie. Výstava predstavuje ťažiskový projekt na rok 2020. Sochárska zbierka galérie... » viac

Zachránené – Zreštaurované diela Východoslovenskej galérie poškodené požiarom

sprístupnenie výstavy: 3. 7. 2020 o 10:30
trvanie výstavy: 4. 7. 2020 – 8. 11. 2020 (predĺžená výstava)
kurátori: Katarína Nádaská, Miroslav Kleban
reštaurátorka: Ludmila Zozuľáková
Stredoslovenská galéria, Dolná 8, Banská Bystrica

Výstavou „Zachránené“ prezentujeme banskobystrickému publiku projekt reštaurovania diel Východoslovenskej galérie z rokov 2017-2019. Súbor vystavených diel patrí do nosných kolekcií zbierky Východoslovenskej galérie: umenie 19.... » viac

Dark Lightening

otvorenie výstavy: 8. 10. 2020 o 18:00
trvanie výstavy: 9. 10. 2020 - 15. 11. 2020
vystavujúci autori: Viktor Frešo, Marek Kvetan, Martin Lukáč
kurátorka: Zuzana Pacáková
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Výstava s názvom Dark Lightening predstaví najnovšie diela vizuálnych umelcov Viktora Freša, Mareka Kvetana a Martina Lukáča. 

Svetlo sa stáva hlavným výrazovým prostriedkom, hmotou, formujúcou jednotlivé objekty v priestore, ktoré zjednocuje princíp hravej kompozície,... » viac

Eva Moflárová – Lem

otvorenie výstavy: 13. 8. 2020 o 18:00
trvanie výstavy: 14. 8. 2020 - 4. 10. 2020
kurátor: Richard Gregor
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

tlačová správa.pdf

Monumentálna krehkosť v tvorbe Evy Moflárovej

Eva Moflárová (*1981 v Liptovskom Mikuláši) je už od čias svojich štúdií viditeľne prítomná (nielen) na košickej scéne. V úvodných rokoch ju svojím presvedčením o sile jednotlivého (až jednorazového) umeleckého gesta ovplyvnili jej pedagógovia Juraj... » viac

Sú dané: park, fontána …

otvorenie výstavy: 17. 9. 2020
trvanie výstavy: 18. 9. 2020 – 2. 5. 2021 (predĺžená)
vystavujúci autori: Matej Gavula, Maroš Juhás, Martin Piaček, Erik Sikora, Samuel Velebný
kurátor výstavy: Peter Tajkov
Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice

Výstavný projekt s názvom Sú dané: park, fontána, má špecifický cieľ, priniesť nový interpretačný pohľad na minulosť umenia vo verejnom priestore Košíc. Reaguje na oživený záujem generácie narodenej... » viac

Machciník, Sikora, Sirka / Doktori

otvorenie: 17. 6. 2020 o 18:00
trvanie: 18. 6. – 30. 8. 2020
Východoslovenská galéria, Alžbetina 22

Výstava trojice samostatne pôsobiacich, etablovaných umelcov mladšej generácie, Michala Machciníka, Erika Sikoru a Borisa Sirku, zachytáva aktuálnu podobu ich autorskej tvorby. Zároveň je prehliadkou dizertačných prác, završujúcich doktorandské štúdium vôbec prvých doktorandov/absolventov doktorandského štúdia Fakulty umení TU, Katedry Výtvarných umení a intermédií.

Projekt Michala Machciníka je výstupom umeleckého výskumu orientovaného... » viac

Konštantín (Szilárd) Kővári-Kačmarik (1882 – 1916) – Monumentalita v miniatúre.

trvanie výstavy: 15. apríl – 18. mája 2021
online otvorenie výstavy: 15. apríl 2021
kurátor: Miroslav Kleban
Slovenský inštitút v Budapešti, Szlovák Intézet, Budapest, Rákóczi út 15, H - 1088, Budapešť VIII

Výstavný projekt realizovaný ako kultúrny dialóg reflektujúci spoločnú historickú pamäť a regionálne súvislosti, predstaví verejnosti osobnosť košického výtvarného života, uhorského maliara, literatúrou často  označovaného za prvého moderného maliara na území dnešného Slovenska. Konštantín Kővári-Kačmarik... » viac

Ivan Šafranko – Krištof Kintera. Všetky cesty

trvanie výstavy: 20. 5. - 16. 8. 2020
kurátorka: Séverine Fromaigeat
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Repríza výstavy galérie Cermak Eisenkraft v kurátorskej koncepcii Séverine Fromaigeat z Múzea Tinguely ponúka konfrontáciu dvoch generácií umelcov, významného slovenského maliara a sochára profesora Ivana Šafranka a popredného českého vizuálneho umelca Krištofa Kinteru. Ivan Šafranko (* 1931) sa radí medzi generáciu slovenských... » viac

7140+ Nové akvizície v zbierke VSG

otvorenie výstavy: 20. 2. 2020
trvanie výstavy: 21. 2 . 2020 – 2. 8. 2020
kurátori: Miroslav Kleban, Katarína Nádaská
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Tlačová-Správa_Výstava_7140+.doc

Výstavný projekt 7140+ verejnosti predstavuje nové diela získané do zbierky Východoslovenskej galérie v rokoch 2015-2020. Ambíciou výstavy je prezentovať Východoslovenskú galériu – múzeum umenia ako pamäťovú a zbierkotvornú inštitúciu,... » viac

Ján Vasilko – Hold The Line (Horizontal and Vertical)

otvorenie výstavy: 28. 2. 2020 o 17:00 / H 27
trvanie výstavy: 29. 2. 2020 - 3. 3. 2020
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Línia je bod, ktorý sa vybral na prechádzku. Toto je známy citát, ktorý poznáme z metodológie výtvarného umenia. Aké pravdivé tvrdenie ale zároveň smiešne. Pre mňa osobne to pôsobí trochu smiešne. Sám pracujem už dlhší čas s... » viac

Alex Selmeci a Tomáš Kocka Jusko – Idle Cruising

otvorenie výstavy: 30.1.2020
trvanie výstavy: 31.1.2020 – 22.3.2020
Kurátor: Erik Vilím
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Coach [kouč] *označuje štvorkolesový dopravný prostriedok so sedadlami otočenými oproti sebe poháňaný konskými záprahmi • z nemeckého slova kotsche, z maďarského slova kocsi: ,pochádzajúci z dediny Kocs na juh od Komárna‘

Keď v 16. st. začali premávať medzi Viedňou... » viac

Výstava finalistov Ceny Oskára Čepana 2019

otvorenie výstavy: 8. 11. 2019 o 18:00
trvanie výstavy: 9. 11. 2019 - 1. 3. 2020
vystavujúci finalisti: Jan Durina, Dávid Koronczi, Milan Mazúr, Erik Sikora, Gabriela Zigová
kurátor: Václav Janoščík
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Vo finále Ceny Oskára Čepana 2019 sa stretlo päť výrazných tvorivých individualít s rôznorodými prístupmi k reflexii života a bytia. Niektorí z nich sa... » viac

Milota Havránková – TORZO/ Laboratórium večných návratov

Milota Havránková – TORZO/ Laboratórium večných návratov
otvorenie výstavy: 31. 10. 2019 o 18:00
trvanie výstavy: 1. 11. 2019 – 2. 2. 2020
kurátorka: Anna Vartecká
architekt výstavy: Richard Loskot
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Experimentovať, laborovať je stále ísť, ale aj  sa vracať, a neustále prehodnocovať.

Výstava TORZO predstavuje publiku kľúčové okruhy tvorby tejto významnej fotografky, pedagogičky a multimediálnej umelkyne od 60.rokov minulého... » viac

Umenie Podkarpatskej Rusi 1919 – 1938

Umenie Podkarpatskej Rusi 1919 - 1938 / Československá stopa
otvorenie výstavy: 2. 10. 2019 o 18:00
trvanie výstavy: 3. 10. 2019 – 23. 2. 2020
Východoslovenská galéria, Alžbetina 22
kurátor: Miroslav Kleban

Výstavný projekt so zameraním na maliarstvo a sochárstvo Podkarpatskej Rusi v rokoch 1919 – 1938 prezentuje umeleckú produkciu krátkej periódy dvadsiatich rokov, kedy bolo územie Podkarpatskej Rusi súčasťou nového štátneho útvaru Čechov... » viac

František Foltýn (1891–1976) – Od košickej moderny k parížskej abstrakcii

otvorenie výstavy 26. 6. 2019 o 18:00
trvanie: 27. 6. 2019 - 20. 10. 2019
Východoslovenská galéria, Hlavná 27
kurátor: Petr Ingerle, Ondřej Chrobák

František Foltýn patrí k tomu malému počtu českých umelcov, ktorých tvorba vznikala a bola oceňovaná v kontexte medzinárodnej výtvarnej scény. V roku 1924, vo veku tridsaťtri rokov, odišiel na desať rokov do Paríža, kam v tej dobe smerovali prední protagonisti umeleckej avantgardy, a... » viac

Košická moderna – Človek a mesto / sociálno-kritická vlna

otvorenie výstavy 26. 6. 2019 o 18:00
trvanie: 27.6.2019 - 20.10.2019
Východoslovenská galéria, Hlavná 27
kurátor: Miroslav Kleban

„Poznávacím znakom Košičanov je ich ani nie tak demonštratívna, ako skôr samozrejmá mestskosť. Možno ju označiť aj ako intimitu či bezprostrednosť nášho urbánneho bytia v moderne, alebo ako videnie seba v tom, čo okolo seba bezprostredne vidíme a v čom aj sami radi... » viac

Laco Teren – Putujúce duše

otvorenie výstavy: 15. 6. 2019 / 18:00
trvanie výstavy: 16. 6. 2019 – 22. 9. 2019
miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
kurátorka: Dorota Kenderová

Laco Teren (1960) vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Je výraznou osobnosťou generácie osemdesiatych rokov a radí sa medzi maliarov, ktorí nadviazali na postmoderný prúd neoexpresionistickej maľby. Na jeho prvej samostatnej výstave v Košiciach predstaví diela zo svojej najnovšej tvorby. 

» viac

Na Prelome – Umenie rokov 1890-1918

otvorenie výstavy: 28. 11. 2018 / 18:00
termín konania: 29. 11 .2018 – 26. 5. 2019
miesto konania: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice
kurátori: Miroslav Kleban, Ján Kovačič

Stredoeurópsky priestor a jeho vlastná tendenčná mytologizácia dejín predstavovala v umení na prelome storočí novú výtvarnú revoltu od realistických ideí Courbeta cez impresionistickú revolúciu v umení až po umenie nastupujúcej stredoeurópskej moderny. V epoche veľkých zmien prelomu predminulého a minulého... » viac

Mark Ther – Jesus Maria, hoří

otvorenie výstavy: 16. 5. 2019 / 18:00
trvanie výstavy: 17. 5. 2019 – 15. 9. 2019
miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
kurátorky: Ivana Komanická a Juliana Sokolová

Výstava Marka Thera  „Jesus Maria, horí“ je rekonštrukciou a konfrontáciou s vytesňovanou predvojnovou estetickou skúsenosťou a žitou kultúrou bývania Heimatstilu či Heimatschutzarchitectur. Autor pokračuje v otváraní historických a sexuálnych tabu, v materializovaní skúsenosti a historickej... » viac

Boris Sirka – Od pôžitku k úzkosti a späť

otvorenie výstavy: 28. február 2019, 18:00
termín konania: 1. marec 2019 – 28. apríl 2019
miesto konania: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice
kurátor: Peter Tajkov

Ak niečo vo všeobecnosti charakterizuje tvorbu Borisa Sirku, tak je to rozmanitosť - pestrý a široký repertoár výtvarných foriem, žánrov a médií. Pracuje v časových cykloch s odlišným výtvarným jazykom, prevažne rezignujúcim na to čo môžeme anachronicky nazvať autorským rukopisom. Na miesto... » viac

Zachránené – Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom

otvorenie výstavy: 16. 4. 2019 / 18.00
trvanie výstavy: 17. 4. – 1. 9. 2019
miesto: Východoslovenská galéria, Alžbetina 22
reštaurátorka: Ludmila Zozuľáková
kurátori: Katarína Nádaská, Miroslav Kleban

Výstava prezentuje projekt reštaurovania diel Východoslovenskej galérie z rokov 2017-2018. Galéria je úspešným realizátorom aktuálne druhej a tretej fázy reštaurovania diel zo svojej zbierky. Diela boli poškodené požiarom galérie v roku 1985 a neboli... » viac

Katarína Poliačiková – Oheň vecí

otvorenie výstavy: 6. 12. 2018 / 18:00
trvanie výstavy: 7. 12. 2018 – 31. 3. 2019
miesto: Východoslovenská galéria, Alžbetina 22

Výstava Oheň vecí hovorí o meniacom sa vzťahu ľudskej, geologickej a astronomickej mierky, o prelínaní subjektívnych príbehov s veľkými naratívmi zeme či času. Hovorí tiež o fotografii a slove ako médiách záznamu skutočnosti, o ich nepresnostiach a obmedzeniach. Výstavu tvorí výber diel sledujúcich určitú... » viac

Richard Roháč – Ego v sieti

otvorenie výstavy: 7. 3. 2019 / 18:00
trvanie výstavy: 8. 3. 2019 – 31. 3. 2019
miesto konania: Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Formát krátkodobých výstav a prezentácií vo VSG dáva priestor umelcom, ktorí získali štipendium z Fond na podporu umenia.

Richard Roháč je absolventom Fakulty umení v Košiciach, kde ukončil magisterské štúdium v odbore Voľné výtvarné umenie (2011) aj doktorandské štúdium na Katedre... » viac

Radovan Čerevka – Moc v Múzeu

hosť: MARTIN PIAČEK / It is like a small version of paradise, povedala
otvorenie výstavy: 15. 11. 2018 / 18.00
trvanie výstavy: 16 11. 2018 – 31. 3. 2019
kurátorka: Ivana Moncoľová
miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice

Radovan Čerevka patrí k výrazným sochárskym osobnostiam vizuálneho umenia začiatku 21. storočia, ktorý vzišiel z umeleckej scény na Slovensku. Jeho tvorbu charakterizuje kódovaný výtvarný jazyk nesúci... » viac

Tatiana Takáčová – Strážcovia

otvorenie výstavy: 7.11.2018 o 18:00
trvanie výstavy: 8.11.2018 - 3.2.2019
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Vizuálna umelkyňa Tatiana Takáčová na výstave predstavila zbierku fotografií z múzeí a galérií, kde centrom jej záujmu boli vždy prítomní strážnici a strážničky výstav - živé bytosti, v sterilných a neosobných architektúrach. Táto špecifická sociálna skupina býva často prehliadaná, avšak predstavuje vlastný... » viac

František Veselý – Krajina nového typu

František Veselý – Krajina nového typu
otvorenie výstavy: 26. 6. 2018 , 18.00
trvanie výstavy: 27. 6. – 21. 10. 2018
kurátor výstavy: Miroslav Kleban
Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Partner výstavy: mesto Stropkov, Drevimex H.J. s.r.o. Stropkov 

Výtvarná cesta Františka Veselého (1938 – 2001) začína v polovici 50. rokov, kedy intenzívne zachytáva zákutia meniaceho sa rodného mesta Stropkov. Dokumentácia mesta a jeho okolia mu je zároveň záľubou i prípravou na vysokoškolské štúdiá (Vyššia pedagogická škola... » viac