Archív výstav

Mucha – Drnek – Epopej / Originál z originálu

Vernisáž: 18. 4. 2024, 18.00
Trvanie výstavy: 19. 4. 2024 – 2. 6. 2024
Sieň Q, Hlavná 27, Košice

Výstava Mucha – Drnek – Epopej približuje návštevníkom jednotlivé obrazové detaily Slovanskej epopeje a príbehy o tom, ako tento jedinečný projekt vznikol.

Slovanská epopej je vrcholné dielo Alfonsa Muchu. Zachytil v ňom dejiny slovanských národov. Pracoval na ňom v rokoch 1910 – 1928 na... » viac

Viktória Revická: Ako veľmi sa korene pod asfaltom krútia

Vernisáž: 14. 12. 2023 o 18.00
Trvanie výstavy: 15. 12. 2023 – 21. 4. 2024
Kurátorka: Štefánia Ďuricová
Sieň C, Hlavná 27, Košice

Pohybová performance Viktórie Revickej skúma vzájomné prepojenie ľudského a neľudského sveta, odhaľujúc ako sa dichotómia medzi “prírodou” a “kultúrou” môže zmeniť. Choreografia pre troch performerov*ky sa odvíja na pozadí autorkou koncipovaného poetického textu, ktorý diváka*čky unáša do osobného zamýšľania sa... » viac

Štefan Papčo / Antigravitácia


Vernisáž: 30. 11. 2023 o 18:00
Trvanie výstavy: 1. 12. 2023 - 30. 3. 2024
Sieň Q, Hlavná 27, Košice

Hostka výstavy: Lucia Papčová

Skúsenosť nadobudnutá v doteraz realizovaných projektoch zameraných primárne na otázku prepojenia fyzického a mentálneho sveta vertikality (Občania, Mohutnosti, Hmotný/ Rosný/ Absolútny, Tam kde som Nebol) naviguje pozornosť autora na hľadanie nových úrovní sochárskych výskumov v duchu amerického umelca Roberta... » viac

Pre všetky ostatné a navždy

Vernisáž: 2. 11. 2023 o 18.00
Trvanie výstavy: 3. 11. 2023 – 30. 3. 2024
Kurátor: Michal Štofa
Sieň B, Hlavná 27, Košice

Výstava prezentuje kurátorský výber zo zbierky Východoslovenskej galérie, vytvorených výhradne ženami.

Zameranie sa na výsledky tvorivej činnosti iba jedného pohlavia, vzišlo z priebežného výskumu pri prehodnocovaní zbierkového fondu galérie, formovania i aktualizácie akvizičnej stratégie, no najmä z potreby reflexie tém dlhodobo prehliadaných, neriešených... » viac

OMAMA: Cesta von z generačnej chudoby

Vernisáž: 17. 1. 2024 o 17.00
Trvanie výstavy: 18. 1. 2024 – 18. 2. 2024
Alžbetina 22, Košice

Na Slovensku sa extrémna generačná chudoba spája predovšetkým s ľuďmi, ktorí žijú vo vylúčených komunitách. Do nich sa ročne rodí zhruba 2500 detí. Rodičia týchto detí ich nedokážu bez pomoci pripraviť na úspešný štart v škole a dôstojnú budúcnosť. Preto sa združenie Cesta von zameriava... » viac

FENOMÉNY – EXPOZÍCIE – REZY

Vernisáž: 16. 11. 2023 o 18.00
Trvanie výstavy: 17. 11. 2023 – 18. 2. 2024
Kurátorka: Zuzana Labudová
Koordinátorka projektu: Eva Čarnoká

Alžbetina 22, Košice

Výstava predstaví prierezovo koncipovanú expozíciu príbehov známej košickej šupky – Školy umeleckého priemyslu v Košiciach, ktoré sa odohrávajú už ostatných 50 rokov. Jednotlivé výtvarné fenomény predstavia etablované výtvarné a umelecké osobnosti tvorené bývalými žiakmi školy, aktívnymi alebo súčasnými pedagógmi. Veľmi... » viac

KÚPA, PREVOD, DAR – Nové akvizície VSG 2020—2023

Vernisáž: 28. 9. 2023 o 18.00
Trvanie výstavy: 29. 9. 2023 – 4. 2. 2024
Kurátor: Miroslav Kleban
Sieň A, Hlavná 27, Košice

Vystavujúci umelci a umelkyne: Juraj Bartusz, Jozef Bendík, Marko Blažo, Katarína Blažová, Lucia Dovičáková, Janka Duchoňová, Imrich Emanuel Roth, Oskar Felber, Ľudovít Feld, Alina Ferdinandy, Svetlana Fialová, Tomáš Filo, Matej Gavula, Elemír Halász-Hradil, Oto Hudec, Anna Hulačová, Ján Jakub Stunder,... » viac

Fiona De Heer: Housing Stories

Vernisáž: 4. 9. 2023 o 19.00
Trvanie výstavy: 5. 9. 2023 – 1. 10. 2023
Alžbetina 22, Košice

Fiona de Heer je účastníčka špecializovaného rezidenčného programu, ktorý je súčasťou projektu Východoslovenskej galérie v Košiciach – House of Mine. Fiona je talentovanou urbanistkou a krajinnou architektkou s holandsko-írskymi koreňmi, ktorá trávi tento mesiac v Košiciach. Jej vášňou je práca zameraná na prieniky rodovej... » viac

Martin Moflár: Soft Lines

Vernisáž: 25. 7. 2023 o 18.00
Trvanie výstavy: 26. 7. 2023 – 12. 11. 2023
Kurátor: Miroslav Kleban
Sieň Q, Hlavná 27, Košice

Výtvarný jazyk Martina Moflára (1975) reprezentuje čistotu vizuálneho dialógu medzi recipientom a plátnom. Typickým atribútom Moflárovej maľby je veľkosť. Veľkosť maliarskeho plátna, plocha, umožňujúca rozptyl elementárnych tvarov, škvŕn a línií. Svoj autorský program postavil na odkaze abstraktného expresionizmu, v ktorom dominuje jeho individuálny... » viac

Anna Lesznai – Hmla predo mnou, hmla za mnou

Vernisáž: 21. 6. 2023 o 19.00
Trvanie výstavy: 22. 6. 2023 – 10. 9. 2023
Kurátorka: Štefánia Ďuricová
Sieň B, Hlavná 27, Košice

Anna Lesznai (1885 - 1966) bola všestranná umelkyňa, maliarka, grafička, ilustrátorka, spisovateľka, poetka, venovala sa aj literárnej kritike, či pedagogickej činnosti.

Monografická výstava predstavuje publiku zlomok z tvorby významnej maďarskej autorky, narodenej v Budapešti, no najsilnejšie sa viažucej k Nižnému Hrušovu.

Rodným menom... » viac

Moc a bezmocnosť

Vernisáž: 24. 5. 2023 o 18.00
Trvanie výstavy: 25. 5. 2023 – 1. 10. 2023
Kurátorky: Monica Holmen, Rikke Komissar
Vystavujúci umelci a umelkyne: Karrar Al-Azzawi, Bente Sommerfeldt-Colberg, Olia Fedorova, Audun Jansen Haga, Celina Kanunnikava, Anna Konik, LesiaVasylchenko
Alžbetina 22, Košice

Herbert Hoover raz povedal: „Vojnu vyhlasujú starí, ale bojovať a umierať musia mladí.“

Tento citát sa môže zdať banálny a samozrejmý, ale odráža realitu toho, kto musí v skutočnosti bojovať vo vojnách a iných konfliktoch. Až na malé výnimky... » viac

Igor Ďurišin 1947 – 2021: Umelec bez hraníc / Grenzenloser Künstler

Vernisáž: 13. 5. 2023 o 19.00
Trvanie výstavy: 14. 5. 2023 – 3. 12. 2023
Kurátor: Miroslav Kleban
Sieň C, Hlavná 27, Košice

Monografická výstava Igora Ďurišina je výstupom niekoľkoročného výskumu autorovej tvorby a spolupráce so súkromným sektorom v oblasti zbierania umenia. Igor Ďurišin je predstaviteľom neoficiálnej umeleckej scény, resp. predstaviteľ tzv. košického undergroundu, ktorý sa formoval v časoch najtvrdšej totality. Ďurišinova špecifická osobnosť s povahou čistej umeleckej duše sa rýchlo stala pre vtedajší... » viac

Maroš Kontroš a Peter Maščák: Till the End of the World

Vernisáž: 18. 4. 2023 o 18.00
Trvanie výstavy: 19. 4. 2023 – 9. 7. 2023
Kurátori: Miroslav Kleban, Adam Macko
Sieň Q, Hlavná 27, Košice

Výstavný koncept obnovuje nekonfrontačný dialóg tematicky blízkych vizuálnych umelcov, ktorí nadviazali na spoločnej prezentácii v galérii Industra Brno v roku 2019 a v Schemnitz Gallery v Banskej Štiavnici v roku 2022. Autori v aktuálnej tvorbe prehlbujú dlhodobo skúmané témy identity a s ňou spojených negatívnych diagnóz.... » viac

Elemír Halász-Hradil 1873 – 1948

Vernisáž: 9. 3. 2023 o 18:00
Trvanie výstavy: 10. 3. 2023 - 10. 9. 2023
Kurátor: Miroslav Kleban
Výstavný priestor A + premostenie, Hlavná 27, Košice

Výstavný projekt je expozičným výstupom dvojročnej vedecko-výskumnej činnosti života a diela košického výtvarníka Elemíra Halász-Hradila. Výstava je pokračovaním nastavenej výskumnej stratégie, ktorá postupne monograficky mapuje tvorbu jednotlivých predstaviteľov Košickej moderny. Elemír Halász-Hradil bol doposiaľ vnímaný okrajovo, ako... » viac

Radovan Čerevka: Akty oživenia – Fakty skepsy

Vernisáž: 16. 2. 2023
Trvanie výstavy: 17. 2. 2023 – 14. 5. 2023
Sieň B, Hlavná 27, Košice

Séria kresieb, objektov a situácií otvára možnosti romantizmu, mytológie či dokonca politiky, ktoré vychádzajú z predispozícií neživých entít s ich imanentnou hodnotou, ktorú sa autor rozhodol rešpektovať. Najnovší projekt autora nadväzuje na nedávny obrat k materiálnym sochárskym postupom a ontológii objektov. Deje sa tak... » viac

Refik Anadol – Winds of Košice

Vernisáž: 13. 12. 2022 o 18:00
Trvanie výstavy: 14. 12. 2022 - 23. 11. 2023
Zánik planéty, Hlavná 27, Košice

Winds of Košice. Dátová maľba je site-specific dielo, ktoré na digitálnom plátne premieňa neviditeľné vzorce vetra v Košiciach a okolí na sériu poetických dátových malieb. Použitím jednoročného súboru údajov zozbieraných z Košíc, Refik Anadol používa vlastný softvér na čítanie, analýzu a vizualizáciu... » viac

Oto Hudec – Earthrise!

Vernisáž: 15. 12. 2022 o 18:00
Trvanie výstavy: 16. 12. 2022 – 4. 5. 2023 (predĺžená)
Kurátorky: Lenka Kukurová, Verena Tintelnot
Alžbetina 22, Košice

Výstava s názvom Earthrise! je umeleckým komentárom ku vzťahu človeka so životným prostredím a zároveň apelom na zmenu. Košický umelec Oto Hudec, ako obyvateľ planéty Zem, vo výstave predstavuje diela, ktoré vznikli za minulých päť rokov na Slovensku, no i... » viac

VSG v Žiline: Július Jakoby – Poznámky z každodennosti

Vernisáž: 29. júna 2023 o 17.00
Trvanie výstavy: 30. 6. 2023 – 16. 9. 2023
Kurátor: Michal Štofa
Vystavujúci autori: Juraj Bartusz, Elemír Halász-Hradil, Július Jakoby, Anton Jasusch, Konštantín Kövári-Kačmarik
Považská galéria umenia, Štefánikova 2, 010 01 Žilina

Výstava Poznámky z každodennosti je letmým náhľadom na inak rozsiahlu a rôznorodú tvorbu jedného z najvýznamnejších slovenských maliarov 20. storočia, no najmä jedného z najvýraznejších predstaviteľov košickej moderny či dejín... » viac

#DieloTyzdnaVSG

Sprístupnenie výstavy: 10. 11. 2022
Trvanie výstavy: 11. 11. 2022 – 29. 1. 2023
Sieň B, Hlavná 27, Košice

Výstava #DieloTyzdnaVSG pripravená výlučne z vlastnej zbierky VSG je reflexiou úspešného formátu na sociálnej sieti Instagram. Tento formát je participatívnym projektom práce s verejnosťou v on-line priestore, ktorý poskytuje rozšírený pohľad na prácu, vnímanie a prezentáciu zbierkových predmetov so širším dosahom na rastúce publikum. 

„Tento formát bola prvá vec, ktorú sme zaviedli po tom, čo si ma Dorota najala na instagramové... » viac

Snívanie o múzeu

Vernisáž: 20. 10. 2022 o 18:00
Trvanie výstavy: 21. 10. 2022 - 26. 3. 2023 (predĺžená)
Kurátorka: Mira Sikorová-Putišová
Výstavný priestor Q, Hlavná 27, Košice

Pomaly a postupne skladaný príbeh, ktorý hovorí o umení po roku 1989. Šestnásť diel zo zbierky intermédií a mediálneho umenia s datovaním medzi rokmi 1993 – 2017 ako súčasť jednej osobitej časti zbierkového fondu Považskej galérie umenia v Žiline. Každé z nich je prezentované tak, aby prinášalo nielen návod, ako ho čítať, ale aj... » viac

Ines Karčáková – How Deep Water How Far Away

Vernisáž: 18. 10. 2022 o 18:00
Trvanie výstavy: 19. 10. 2022 - 13. 11. 2022
Zánik planéty, Hlavná 27, Košice

Donedávna som sa vo svojej tvorbe venovala v prvom rade výskumu vesmíru a jeho verejne medializovanej percepcii. Dnes sa oblúkom cez schematické a romantizujúce vízie kozmických diaľav vraciam k omnoho bližším pozemským problémom. Videoesej HOW DEEP WATER HOW FAR AWAY je projekt... » viac

VSG v Banskej Bystrici: Kúzelný svet vonkajšieho zdania

Vernisáž: 28. 6. 2023 o 17:00 hod.
Trvanie výstavy: 29. jún – 1. október 2023
Kurátorka: Štefánia Ďuricová
Autori: Ákos Aranyossy, Július Andorko, Andrej Bača, Eduard Ballo, Andor Borúth, Sándor Bihari , István Csók, Július Éder, Ferenc Eisenhut, Július Flache, František Gyurkovits, Jozef Hanula, Leopold Horovitz, Konštantín Kövári-Kačmarik, Ľudovít Kubányi, Jakub Obrovský, Karol Pongrácz, Ernest Rákosi, Dominik Skutecký, Július Štetka, Max Švabinský, Lajos... » viac

More možností

Vernisáž: 13. 9. 2022 o 18:00
Trvanie výstavy: 14. 9. 2022 - 26. 3. 2023
Kurátorky: Petra Filipiaková, Viera Ballasch Dandárová
Výstavný priestor C, Hlavná 27, Košice

Výstavno-edukačný projekt „More možností“ otvára prostredníctvom diel Východoslovenskej galérie, ktoré sú doplnené o úzky výber zbierkových predmetov z Východoslovenského múzea, environmentálne otázky. Nejde o klasický kurátorský výber v snahe mapovať umelcov, ktorí sa programovo zamerali na ekologické... » viac

Boris Vaitovič – Dva dé a pol

Vernisáž: 30. 6. 2022 o 18:00
Trvanie výstavy: 1. 7. 2022 - 30. 10. 2022
Kurátor: Peter Megyesi
Alžbetina 22, Košice

Výstava predstavuje vybrané okruhy autorovej maliarskej, objektovej a intermediálnej tvorby, najmä so zameraním na fenomény iluzívnosti, vierohodnosti sprostredkovávanej informácie a limitov obrazových médií. Vaitovičove obrazy často prinášajú spochybnenie presvedčenia o istote videného a v hre s divákom odhaľujú, že dívanie sa nie... » viac

Umením a slovom, kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove

Trvanie: 18. 6. 2022 – 30. 9. 2022
Kurátori: Katarína Nádaská, Miroslav Kleban
Expozícia v priestoroch Opátstva Jasov

Výstava Umením a slovom predstavuje umeleckú zbierku Rádu premonštrátov v Jasove prostredníctvom expozície v priestoroch opátstva. Vznikla v úzkej spolupráci Opátstva premonštrátov v Jasove a Východoslovenskej galérie. Je voľným pokračovaním spoločného rovnomenného výstavného projektu z roku 2020/2021 pri 900. jubileu Rádu premonštrátov. Verejnosti približuje kultúrne a historické dedičstvo jasovského opátstva s napojením... » viac

András Cséfalvay – Darwiniana: koncept súťaže v prírode a jeho pôvod v jazyku kapitalizmu

Vernisáž: 2. 6. 2022 o 18:00
Trvanie výstavy: 3. 6. 2022 – 18. 9. 2022
Výstavná sieň A, Hlavná 27, Košice

Pochopenie moci a dominancie, dôležitosti úrovní biodiverzity a zrodu konkurencie, to všetko je spojené s históriou evolúcie. Súťažiť je prirodzené. Robia to všetky zvieratá. Alebo tak si hovoríme a vyvodzujeme závery pre naše sociálne správanie, ktoré odzrkadľuje vonkajší prírodný svet. Ak... » viac

Jozef Kornucik – Situácie

Vernisáž: 5. 5. 2022 o 18:00
Trvanie výstavy: 6. 5. 2022 - 28. 8. 2022
Kurátor: Miroslav Kleban
Výstavný priestor C, Hlavná 27, Košice

Komorná prezentácia Jozefa Kornucika (1938 – 1977) je expozičnou intervenciou, či expozičným experimentom výstavnej dramaturgie Východoslovenskej galérie. Výstava je reakciou na samostatnú výstavu súčasného vizuálneho umelca, autora strednej generácie Jána Vasilka. Prezentované diela sú úzkym výberom špecifickej témy a formy,... » viac

Ján Vasilko – Internal Waves

Vernisáž: 5. 5. 2022 o 18:00
Trvanie výstavy: 6. 5. 2022 - 18. 9. 2022
Kurátor: Miroslav Kleban
Výstavný priestor Q, Hlavná 27, Košice

„Necítim sa ako pravý abstraktný geometrista, skôr si pripadám ako klasický maliar. Netvrdím, že svet vidím geometricky alebo abstrahovane, len som si zamiloval práve túto formu. Nedá sa to logicky vysvetliť. Možno je to preto, že pri tomto maľovaní... » viac