Archív výstav

Na Prelome – Umenie rokov 1890-1918

otvorenie výstavy: 28. 11. 2018 / 18:00termín konania: 29. 11 .2018 – 26. 5. 2019miesto konania: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košicekurátori: Miroslav Kleban, Ján Kovačič Stredoeurópsky priestor a jeho vlastná tendenčná mytologizácia dejín predstavovala v umení na prelome storočí novú výtvarnú revoltu od realistických ideí Courbeta cez impresionistickú revolúciu v umení až po umenie nastupujúcej stredoeurópskej moderny. V epoche…
viac...

Katarína Poliačiková – Oheň vecí

otvorenie výstavy: 6. 12. 2018 / 18:00trvanie výstavy: 7. 12. 2018 – 31. 3. 2019miesto: Východoslovenská galéria, Alžbetina 22 Výstava Oheň vecí hovorí o meniacom sa vzťahu ľudskej, geologickej a astronomickej mierky, o prelínaní subjektívnych príbehov s veľkými naratívmi zeme či času. Hovorí tiež o fotografii a slove ako médiách záznamu skutočnosti, o ich nepresnostiach a obmedzeniach. Výstavu…
viac...

Richard Roháč – Ego v sieti

otvorenie výstavy: 7. 3. 2019 / 18:00trvanie výstavy: 8. 3. 2019 – 31. 3. 2019miesto konania: Východoslovenská galéria, Hlavná 27 Formát krátkodobých výstav a prezentácií vo VSG dáva priestor umelcom, ktorí získali štipendium z Fond na podporu umenia. Richard Roháč je absolventom Fakulty umení v Košiciach, kde ukončil magisterské štúdium v odbore Voľné výtvarné umenie…
viac...

Radovan Čerevka – Moc v Múzeu

hosť: MARTIN PIAČEK / It is like a small version of paradise, povedalaotvorenie výstavy: 15. 11. 2018 / 18.00trvanie výstavy: 16 11. 2018 – 31. 3. 2019kurátorka: Ivana Moncoľovámiesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice Radovan Čerevka patrí k výrazným sochárskym osobnostiam vizuálneho umenia začiatku 21. storočia, ktorý vzišiel z umeleckej scény na Slovensku. Jeho tvorbu…
viac...