Archív výstav

Radovan Čerevka: Akty oživenia – Fakty skepsy

Vernisáž: 16. 2. 2023
Trvanie výstavy: 17. 2. 2023 – 14. 5. 2023
Sieň B, Hlavná 27, Košice

Séria kresieb, objektov a situácií otvára možnosti romantizmu, mytológie či dokonca politiky, ktoré vychádzajú z predispozícií neživých entít s ich imanentnou hodnotou, ktorú sa autor rozhodol rešpektovať. Najnovší projekt autora nadväzuje na nedávny obrat k materiálnym sochárskym postupom a ontológii objektov. Deje sa tak... » viac

Oto Hudec – Earthrise!

Vernisáž: 15. 12. 2022 o 18:00
Trvanie výstavy: 16. 12. 2022 – 4. 5. 2023 (predĺžená)
Kurátorky: Lenka Kukurová, Verena Tintelnot
Alžbetina 22, Košice

Výstava s názvom Earthrise! je umeleckým komentárom ku vzťahu človeka so životným prostredím a zároveň apelom na zmenu. Košický umelec Oto Hudec, ako obyvateľ planéty Zem, vo výstave predstavuje diela, ktoré vznikli za minulých päť rokov na Slovensku, no i... » viac

#DieloTyzdnaVSG

Sprístupnenie výstavy: 10. 11. 2022
Trvanie výstavy: 11. 11. 2022 – 29. 1. 2023
Sieň B, Hlavná 27, Košice

Výstava #DieloTyzdnaVSG pripravená výlučne z vlastnej zbierky VSG je reflexiou úspešného formátu na sociálnej sieti Instagram. Tento formát je participatívnym projektom práce s verejnosťou v on-line priestore, ktorý poskytuje rozšírený pohľad na prácu, vnímanie a prezentáciu zbierkových predmetov so širším dosahom na rastúce publikum. 

„Tento formát bola prvá vec, ktorú sme zaviedli po tom, čo si ma Dorota najala na instagramové... » viac

Snívanie o múzeu

Vernisáž: 20. 10. 2022 o 18:00
Trvanie výstavy: 21. 10. 2022 - 26. 3. 2023 (predĺžená)
Kurátorka: Mira Sikorová-Putišová
Výstavný priestor Q, Hlavná 27, Košice

Pomaly a postupne skladaný príbeh, ktorý hovorí o umení po roku 1989. Šestnásť diel zo zbierky intermédií a mediálneho umenia s datovaním medzi rokmi 1993 – 2017 ako súčasť jednej osobitej časti zbierkového fondu Považskej galérie umenia v Žiline. Každé z nich je prezentované tak, aby prinášalo nielen návod, ako ho čítať, ale aj... » viac

Ines Karčáková – How Deep Water How Far Away

Vernisáž: 18. 10. 2022 o 18:00
Trvanie výstavy: 19. 10. 2022 - 13. 11. 2022
Zánik planéty, Hlavná 27, Košice

Donedávna som sa vo svojej tvorbe venovala v prvom rade výskumu vesmíru a jeho verejne medializovanej percepcii. Dnes sa oblúkom cez schematické a romantizujúce vízie kozmických diaľav vraciam k omnoho bližším pozemským problémom. Videoesej HOW DEEP WATER HOW FAR AWAY je projekt... » viac

More možností

Vernisáž: 13. 9. 2022 o 18:00
Trvanie výstavy: 14. 9. 2022 - 26. 3. 2023
Kurátorky: Petra Filipiaková, Viera Ballasch Dandárová
Výstavný priestor C, Hlavná 27, Košice

Výstavno-edukačný projekt „More možností“ otvára prostredníctvom diel Východoslovenskej galérie, ktoré sú doplnené o úzky výber zbierkových predmetov z Východoslovenského múzea, environmentálne otázky. Nejde o klasický kurátorský výber v snahe mapovať umelcov, ktorí sa programovo zamerali na ekologické... » viac

Boris Vaitovič – Dva dé a pol

Vernisáž: 30. 6. 2022 o 18:00
Trvanie výstavy: 1. 7. 2022 - 30. 10. 2022
Kurátor: Peter Megyesi
Alžbetina 22, Košice

Výstava predstavuje vybrané okruhy autorovej maliarskej, objektovej a intermediálnej tvorby, najmä so zameraním na fenomény iluzívnosti, vierohodnosti sprostredkovávanej informácie a limitov obrazových médií. Vaitovičove obrazy často prinášajú spochybnenie presvedčenia o istote videného a v hre s divákom odhaľujú, že dívanie sa nie... » viac

Umením a slovom, kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove

Trvanie: 18. 6. 2022 – 30. 9. 2022
Kurátori: Katarína Nádaská, Miroslav Kleban
Expozícia v priestoroch Opátstva Jasov

Výstava Umením a slovom predstavuje umeleckú zbierku Rádu premonštrátov v Jasove prostredníctvom expozície v priestoroch opátstva. Vznikla v úzkej spolupráci Opátstva premonštrátov v Jasove a Východoslovenskej galérie. Je voľným pokračovaním spoločného rovnomenného výstavného projektu z roku 2020/2021 pri 900. jubileu Rádu premonštrátov. Verejnosti približuje kultúrne a historické dedičstvo jasovského opátstva s napojením... » viac

Schiller – Foltýn 1920 – 1924: (Ne)formálne príbuznosti

Vernisáž: 23. 6. 2022 o 18:00
Trvanie výstavy: 24. 6. 2022 - 9. 10. 2022
Kurátor: Miroslav Kleban
Výstavný priestor B, Hlavná 27, Košice

Výstava dvoch významných predstaviteľov Košickej moderny – českého maliara Františka Foltýna a maďarského maliara Gejzu Schillera je komornou expozíciou výberu diel z ich pôsobenia na východnom Slovensku v rokoch 1920 – 1924. Časové vymedzenie naznačuje smerovanie výskumu k jednotlivým výtvarným prejavom v medzivojnovom období... » viac

András Cséfalvay – Darwiniana: koncept súťaže v prírode a jeho pôvod v jazyku kapitalizmu

Vernisáž: 2. 6. 2022 o 18:00
Trvanie výstavy: 3. 6. 2022 – 18. 9. 2022
Výstavná sieň A, Hlavná 27, Košice

Pochopenie moci a dominancie, dôležitosti úrovní biodiverzity a zrodu konkurencie, to všetko je spojené s históriou evolúcie. Súťažiť je prirodzené. Robia to všetky zvieratá. Alebo tak si hovoríme a vyvodzujeme závery pre naše sociálne správanie, ktoré odzrkadľuje vonkajší prírodný svet. Ak... » viac

Jozef Kornucik – Situácie

Vernisáž: 5. 5. 2022 o 18:00
Trvanie výstavy: 6. 5. 2022 - 28. 8. 2022
Kurátor: Miroslav Kleban
Výstavný priestor C, Hlavná 27, Košice

Komorná prezentácia Jozefa Kornucika (1938 – 1977) je expozičnou intervenciou, či expozičným experimentom výstavnej dramaturgie Východoslovenskej galérie. Výstava je reakciou na samostatnú výstavu súčasného vizuálneho umelca, autora strednej generácie Jána Vasilka. Prezentované diela sú úzkym výberom špecifickej témy a formy,... » viac

Ján Vasilko – Internal Waves

Vernisáž: 5. 5. 2022 o 18:00
Trvanie výstavy: 6. 5. 2022 - 18. 9. 2022
Kurátor: Miroslav Kleban
Výstavný priestor Q, Hlavná 27, Košice

„Necítim sa ako pravý abstraktný geometrista, skôr si pripadám ako klasický maliar. Netvrdím, že svet vidím geometricky alebo abstrahovane, len som si zamiloval práve túto formu. Nedá sa to logicky vysvetliť. Možno je to preto, že pri tomto maľovaní... » viac

Zo zbierky Márie Spoločníkovej: Predaukčná výstava diel výtvarného umenia a starožitností

Vernisáž: 6. 4. 2022 o 18:00
Trvanie výstavy: 7. 4. 2022 - 2. 5. 2022
Výstavný priestor B, Hlavná 27, Košice

Mária Spoločníková (1926 – 2021) patrí vďaka svojmu všestrannému pôsobeniu na poli našej kultúry k tým najvýznamnejším osobnostiam. Reštaurátorka, znalkyňa a v neposlednom rade vedkyňa bola jednou z prvých zamestnankýň Východoslovenskej galérie, s ktorou zostala spojená aj v čase, keď pracovala v slobodnom povolaní. Mária Spoločníková nás... » viac

Ruka na konci ramena: (Spolu) práca v českom a slovenskom umení

Vernisáž: 1. 3. 2022 o 18:00
Trvanie výstavy: 2. 3. 2022 – 15. 5. 2022
Kurátori: Ondřej Horák a Anežka Chalupová,
Sieň A, Hlavná 27, Košice

Participatívne, sociálne, interaktívne či angažované projekty majú v českom a slovenskom umeleckom prostredí svoju históriu. Často však stoja na okraji záujmu. Aj keď ich vytvorili renomovaní umelci, dlho akoby nikam nepatrili, nikto ich nedokumentoval, nezaznamenal ich celý príbeh. Výstava predstavuje... » viac

František Veselý – Pretvoríme krajinu na svoj obraz

Vernisáž: 16. 2. 2022
Trvanie výstavy: 17. 2. 2022 - 25. 3. 2022
Kurátor: Miroslav Kleban
Slovenský inštitút v Budapešti, Szlovák Intézet, Budapest, Rákóczi út 15, H - 1088, Budapešť VIII

Akademický maliar František Veselý (*16. 08. 1938 Stropkov +24. 09. 2001 Stropkov) bol bytostne spätý s rodným mestom, s jeho obyvateľmi, životným prostredím, jeho bohatou minulosťou, prežívanou prítomnosťou a nepredvídavou budúcnosťou. S výnimkou niekoľkých zahraničných ciest a... » viac

Amaro papežis

Vernisáž: 22. 2. 2022 o 17:00
Trvanie výstavy: 23. 2. 2022 - 24. 4. 2022
Zánik planéty, Hlavná 27, Košice

Amaro papežis znamená v preklade “náš pápež” - názov výstavy, podobne ako všetky fotky, vytvorili deti, ktoré navštevujú komunitné centrum na sídlisku Luník 9. Výstava zachytáva autentický moment života komunity na sídlisku, o ktorom má každý svoj názor, ale málokto ho navštívil.... » viac

Jana Zatvarnická – Defragmentácia budúcich príbehov

Vernisáž: 18. 1. 2022 o 18:00
Trvanie výstavy: 19. 1. 2022 - 24. 4. 2022
Kurátorka: Štefánia Ďuricová
Výstavný priestor Q, Hlavná 27, Košice

Komplexný vzťah medzi súčasným umením a antropológiou, téma, ktorej sa umelci, kurátori a vedci čoraz častejšie venujú od 90. rokov, formuje naratív výstavy Defragmentácia budúcich príbehov. Táto samostatná výstava Jany Zatvarnickej ponúka novú perspektívu tým, že nerešpektuje didaktické pozorovania a... » viac

Sečovské bienále umenia II: Ponad múry

Vernisáž: 4. 11. 2021 o 18:00
Trvanie výstavy: 5. 11. 2021 - 28. 11. 2021
Zánik planéty, Hlavná 27, Košice

Združenie Art Aktivista nadväzuje na niekoľkoročné iniciatívy Tomáša Rafu, ktorý spoločne so skupinou umelcov, aktivistov a dobrovoľníkov realizoval cyklický projekt Športové múry. Projektom upozorňoval na symboly segregácie rómskeho obyvateľstva. 

Od roku 2014, už pod hlavičkou združenia, realizoval projekt revitalizácie verejného priestoru vybranej bytovky... » viac

Grafika – jedno médium

Vernisáž: 19. 10. 2021 o 18:00
Trvanie výstavy: 14. 10. 2021 - 1. 5. 2022 (predĺžená)
Kurátor: Michal Štofa
Alžbetina 22, Košice

Vystavujúci autori:
Rudolf Altrichter, Emanuel Andrássy, Ákos Aranyossy, Margita Balšianková - Lacková, Blažej Baláž, Andrej Barčík, Štefan Belohradský, František Blažo, Marko Blažo, Viera Bombová, Albín Brunovský, Stano Bubán, Alexander Bortnyik, Alexander Bugan, Július Bukovinský, Milan Dobeš, Andrej Doboš, Lucia Dovičáková, Janka Duchoňová,... » viac

Kvantové polia / Ateliér fotografie FAMU

Vernisáž: 21. 9. 2021 o 18:00
Trvanie výstavy: 22. 9. 2021 - 3. 10. 2021
Experimentálny pop-up priestor, Alžbetina 22, Košice

Výber z prác študentov magisterského programu Katedry fotografie na pražskej FAMU vychádza zo spoločného skúmania problematiky antropocénu. Inštalácia voľne nadväzuje na súbežne prebiehajúcu výstavu v hlavnej budove Východoslovenskej galérie na Hlavnej ulici 27 s názvom Kvantové polia. 

V rámci výskumu mali študenti... » viac

Poézia o bunkách a semenách

Vernisáž: 21. 9. 2021 o 18:00  
Trvanie výstavy: 22. 9. – 13. 2. 2022 (predĺžené) 
Kurátorka: Alexandra Tamásová 
Výstavný priestor C, Hlavná 27, Košice

Spoločný výstavný projekt Moniky Pascoe Mikyškovej a Janje Prokić predstavuje najnovšiu tvorbu oboch autoriek, ktoré sa spojili špeciálne pre túto príležitosť. Vystavené práce voľne prepája motív rastlín, lepšie povedané rastu.

Monikine akvarelové kresby menších formátov sú na prvý pohľad „len“ abstraktnou hrou... » viac

Kvantové polia

Vernisáž: 21. 9. 2021 o 18:00
Trvanie výstavy: 22. 9. 2021 - 2. 1. 2022 (predĺžené)
Kurátorky: Tereza Záchová, Mariana Serranová
Výstavný priestor Q, Hlavná 27, Košice

Vystavujúci umelci: Jakub Choma, Radovan Čerevka, Hikaru Fujii, Nicolas Grum, Petra Herotová, Juliana Höschlová, Karen Kramer, Veronika Lukášová, Agáta Marzecová a Hanna Husberg, Mykola Ridnyi, Susan Schuppli, Adéla SoučkováHosť: Famu, Praha, ateliér Štěpánky Šimlové

Výstavním projektem reagujeme na problematiku jaderné... » viac

Dávid Demjanovič – Betón a kadidlo

vernisáž: 31. 8. 2021 o 18:00  
trvanie: 1. 9. – 11. 9. 2021
Východoslovenská galéria, Alžbetina 22

Výstava Betón a kadidlo je pokus o zmaterializovaný „moodboard“ autora. Betón v jeho prácach metaforicky symbolizuje niečo pevné a fyzické, kadidlo spiritualitu a pominutelnosť. Galéria sa počas výstavy transformuje súčasne na dieľňu, ateliér či maketu stodoly. Ako hlavné inšpiračné zdroje autor uvádza detstvo na dedine, grécku mytológiu, knihu... » viac

Hydra Pace Košice

Vernisáž: 3. 8. 2021 o 18.00
Trvanie: 4. 8. – 22. 8. 2021
Východoslovenská Galéria pop-up space, Alžbetina 22


Výstava vo Východoslovenskej galérii, v priestoroch na Alžbetinej 22, prináša výsledky dvojmesačnej rezidencie umelkýň Đejmi Hadrović a Nežky Zamar, ktoré vznikli ako súčasť medzinárodného projektu s názvom Hydra Pace. Projekt naživo a v online prostredí spája umelkyne a umelcov z Palestíny, Slovinska a... » viac

Amenge.project

Vernisáž: 11. 8. 2021 o 17:00
Trvanie výstavy: 12. 8. 2021 - 5. 9. 2021
Kurátorka: Monika Pádejová
Zánik planéty, Hlavná 27, Košice

"Vizualita detí nemá etnickú príslušnosť." Rómsky textil sa v posledných rokoch stal inšpiráciou pre módne trendy, avšak využívajúc iba jeho povrchné znaky. Textilný priemysel vyprázdňuje rómsku kultúru, stereotypizuje ju ako ”bohémsku” a ”nespútanú”. Táto vizuálna atraktivita rómskej kultúry tak stojí v... » viac

Klimkovičovci – Príbehy troch generácií

Vernisáž: 24. 6. 2021 o 18:00  
Trvanie výstavy: 25. 6. – 30. 1. 2022 
Kurátori: Štefánia Ďuricová, Miroslav Kleban 
Výstavný priestor A a B, Hlavná 27, Košice

Expozícia venovaná umeleckému dielu rodiny Klimkovičovcov prehodnocuje doposiaľ získané poznatky z archívnych prameňov a umenovednej spisby. Umelecké aktivity Klimkovičovcov siahajú do 18. storočia zakladateľom rodinnej tradície Floriánom Klimkovičom st. (1756 – 1826) v Smolníku, jeho nasledovateľ syn Ignác Klimkovič (1800 – 1853), tzv. prvý košický Klimkovič a v umeleckej tradícii pokračujú jeho... » viac

Imrich Vanek – Súkromné a verejné

Vernisáž výstavy spojená s kurátorským výkladom: 29. 6 2021 o 18:00
Trvanie výstavy: 30. 6. 2021 – 12. 9. 2021
Kurátori: Zuzana Bodnárová a Svätopluk Mikyta
Výstavný priestor C, Hlavná 27, Košice

Výstava Imrich Vanek: Súkromné a verejné, predstavuje možné uvažovania a interpretácie umeleckého života i rozsiahleho diela, ukotveného v súkromnom, ale aj verejnom priestore, či v neustále meniacej sa spoločenskej klíme. Z... » viac

Flowers and Monsters

vernisáž: 8. 6. 2021 o 18:00
trvanie výstavy: 9. 6. 2021 – 1. 7. 2021
kurátor: Nikolas Bernáth
Východoslovenská galéria, Alžbetina 22

Projekt ALTERUM je založený na dlhodobom recipročnom dialógu štyroch priestorov riadených umelcami a umelkyňami z projektov U10 z Belehradu, MŰTŐ z Budapešti, VUNU z Košíc a 35M2 z Prahy. Medzinárodný vyšehradský fond podporil našu iniciatívu a vytvoril možnosť vytvorenia regionálnych sieťových spojení... » viac

Boris Sirka – Odliatok myšlienky

trvanie: 15. 5. 2021 – 4. 6. 2021
Východoslovenská galéria, Alžbetina 22

Pop-up výstava Borisa Sirku: Odliatok myšlienky prezentuje inštaláciu objektov, ktoré nadväzujú na jeho aktuálny sochársky program, ktorým sa autor zaoberá posledné dva roky a skúma tak svoje možnosti a skúsenosti "maliara" v priestorovom médiu. V predchádzajúcom projekte Skamenelé Gesto nechal skicu “stvrdnúť”. Ľahkosť v kresbe preniesol do priestoru a nechal ju... » viac