KÚPA, PREVOD, DAR – Nové akvizície VSG 2020—2023

Vernisáž: 28. 9. 2023 o 18.00
Trvanie výstavy: 29. 9. 2023 – 4. 2. 2024
Kurátor: Miroslav Kleban
Sieň A, Hlavná 27, Košice

Vystavujúci umelci a umelkyne: Juraj Bartusz, Jozef Bendík, Marko Blažo, Katarína Blažová, Lucia Dovičáková, Janka Duchoňová, Imrich Emanuel Roth, Oskar Felber, Ľudovít Feld, Alina Ferdinandy, Svetlana Fialová, Tomáš Filo, Matej Gavula, Elemír Halász-Hradil, Oto Hudec, Anna Hulačová, Ján Jakub Stunder, Peter Javorík, Maroš Juhás, Jolana Kirczová, František Klimkovič, Vojtech Klimkovič, Tomáš Kocka, Eva Koťátková, Denisa Lehocká, Michal Machciník, Ödön Márffy, Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič, Katarína Morháčová, Emília Rigová, Katarína Rybnická, Rastislav Sedláčik, Alex Selmeci, Gejza Schiller, Erik Sikora, Boris Sirka, Viera Sláviková, Peter Valiska-Timečko, Ján Vasilko, Ján Zelinka

Výstava s názvom „Kúpa, prevod, dar – Nové akvizície VSG 2020—2023“ prezentuje najnovšie prírastky v zbierkovom fonde Východoslovenskej galérie z rokov 2020 – 2023. Už samotný názov ozrejmuje spôsoby nadobúdania zbierkových predmetov do galérie. Ambíciou výstavy je verejnosti prezentovať výsledky dlhodobej kurátorskej práce, ktorá napĺňa poslanie galérie o budovaní zbierkového fondu a akvizičnej stratégie, ktorú sme si ako inštitúcia nastavili. Roky 2020 – 2023 sa niesli v duchu vrcholiacej pandémie, naše aktivity sa presúvali do on-line priestoru, galéria bola niekoľko mesiacov pre verejnosť fyzicky neprístupná. Aj napriek týmto proti-pandemickým opatreniam naši kurátori aktívne pracovali na zveľaďovaní zbierky galérie. Budovanie umeleckej zbierky je systematická práca, ktorá si vyžaduje častokrát niekoľkoročné vyčkávanie, kvalitnú argumentáciu, či výskum v teréne. Za posledné tri roky sa nám podarilo za finančnej podpory Košického samosprávneho kraja a Fondu na podporu umenia nakúpiť diela súčasným umelcov i kvalitné diela medzivojnovej moderny, či umenia 19. storočia. Dary umelcov a majiteľov umeleckých diel v dnešnej hektickej dobe vôbec nepovažujeme za samozrejmosť, preto si to veľmi vážime, že naše kultúrne dedičstvo vieme budovať aj na základe porozumenia, ochoty a dôvery voči inštitúcii.

Akvizície z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Za podporu ďakujeme aj Košickému samosprávnemu kraju.

Comments are closed.