Pre školy

Prečo navštíviť Východoslovenskú galériu so školou?

Návštevou galérie počas vyučovania môžete žiakom ozvláštniť a zatraktívniť vyučovací predmet, galerijný pedagógovia v spolupráci s kurátorom dokážu pripraviť komentovanú prehliadku na mieru podľa veku žiakov/študentov a tematicky ju poňať. Okrem toho:

žiaci absolvujú kvalitný výchovno-vzdelávací program zameraný na obohatenie kultúrno-sociálnych vedomostí, zručností a schopnostíoboznámia sa s ideami a technikami klasického a moderného umeniapodporíte rozvoj estetického cítenia a kreativity... » viac