Pre školy

Metodický deň pre učiteľov

Východoslovenská galéria v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Košiciach pripravuje metodický deň pre pedagógov k výstave Elemír Halász-Hradil (1873-1948)

Už 23. 3. 2023 od 9.00 – 12.00 sa budeme vo Východoslovenskej galérii venovať životu a dielam umelca a svetobežníka Elemíra Halásza Hradila. 

Program:

Uvítanie a prezentácia programov, ktoré ponúka VSG Spoznávanie Elemíra cez detektívnu hru Vedecký pokus a impresionizmus Premiéra Sprievodcu k výstave s názvom Ja, Elemír Váš názor je pre nás dôležitý

Pozor... » viac

Metodické listy k výstave More možností

Pedagogické oddelenie VSG pripravilo rozšírené metodické listy k aktuálnej výstavno-edukačnej výstave More možností. Ich zámerom je smelo vstúpiť a podporiť environmentálnu výchovu v podobe inšpiratívneho prepojenia umenia s rôznymi témami, ktoré upozorňujú na pozitívne, ale aj negatívne vplyvy človeka na skultúrňovanie svojho okolia.

Prostredníctvom vybraných umeleckých diel, projektového vyučovania, medzipredmetových vzťahov a tvorivých aktivít je naším zámerom a prianím povzbudiť a ponúknuť pedagógom inšpiratívne a netradičné... » viac

Prečo navštíviť Východoslovenskú galériu so školou?

Návštevou galérie počas vyučovania môžete žiakom ozvláštniť a zatraktívniť vyučovací predmet, galerijný pedagógovia v spolupráci s kurátorom dokážu pripraviť komentovanú prehliadku na mieru podľa veku žiakov/študentov a tematicky ju poňať. Okrem toho:

žiaci absolvujú kvalitný výchovno-vzdelávací program zameraný na obohatenie kultúrno-sociálnych vedomostí, zručností a schopností oboznámia sa s ideami a technikami klasického a moderného umenia podporíte rozvoj estetického cítenia a kreativity... » viac