Prečo navštíviť Východoslovenskú galériu so školou?

Návštevou galérie počas vyučovania môžete žiakom ozvláštniť a zatraktívniť vyučovací predmet, galerijný pedagógovia v spolupráci s kurátorom dokážu pripraviť komentovanú prehliadku na mieru podľa veku žiakov/študentov a tematicky ju poňať. Okrem toho:

  • žiaci absolvujú kvalitný výchovno-vzdelávací program zameraný na obohatenie kultúrno-sociálnych vedomostí, zručností a schopností
  • oboznámia sa s ideami a technikami klasického a moderného umenia
  • podporíte rozvoj estetického cítenia a kreativity u vašich študentov
  • uplatnením inovatívnych a zážitkových foriem učenia sa študenti dozvedia nové informácie z oblasti dejín umenia
  • výstavy so širším historickým kontextom podporujú medzipredmetové vzťahy a študenti sa o dejinách nielen učia, ale ich aj vidia
  • efektívne strávite čas v moderných a zrekonštruovaných priestoroch galérie
  • budú sa vám venovať kvalifikovaní galerijní pedagógovia
  • časovo sa prispôsobíme vašim potrebám pri workshopoch
  • zohľadníme vek našich návštevníkov

Vstup do výstavných siení bez sprievodu 2,5 € žiak/študent, ak máte záujem o tematický workshop v ateliéri (materiál v cene) spolu s komentovanou prehliadkou sú to 3€ na žiaka/študenta. Učitelia, ako pedagogický dozor, majú vstup voľný. (1 učiteľ na 8 žiakov, študentov)

Comments are closed.