Prečo navštíviť Východoslovenskú galériu so školou?

Návštevou galérie počas vyučovania môžete žiakom ozvláštniť a zatraktívniť vyučovací predmet, galerijný pedagógovia v spolupráci s kurátorom dokážu pripraviť komentovanú prehliadku na mieru podľa veku žiakov/študentov a tematicky ju poňať. Okrem toho:

  • žiaci absolvujú kvalitný výchovno-vzdelávací program zameraný na obohatenie kultúrno-sociálnych vedomostí, zručností a schopností
  • oboznámia sa s ideami a technikami klasického a moderného umenia
  • podporíte rozvoj estetického cítenia a kreativity u vašich študentov
  • uplatnením inovatívnych a zážitkových foriem učenia sa študenti dozvedia nové informácie z oblasti dejín umenia
  • výstavy so širším historickým kontextom podporujú medzipredmetové vzťahy a študenti sa o dejinách nielen učia, ale ich aj vidia
  • efektívne strávite čas v moderných a zrekonštruovaných priestoroch galérie
  • budú sa vám venovať kvalifikovaní galerijní pedagógovia
  • časovo sa prispôsobíme vašim potrebám pri workshopoch
  • zohľadníme vek našich návštevníkov

Skupinový vstup do výstavných siení bez sprievodu - 2,5 € žiak/študent.
Skupinový workshop s komentovanou prehliadkou prispôsobenou veku návštevníkov - 3,5 € žiak/študent.
Učiteľ / asistent učiteľa - vstup zdarma
Skupinu tvorí osem a viac žiakov/študentov.
Pre dohodnutie stretnutia alebo viac informácii kontaktujte oddelenie galerijnej pedagogiky: filipiakova@vsg.sk

Comments are closed.