Podujatia knižnice

O umení – kurz dejín umenia vo Východoslovenskej galérii

Knižnica VSG pri svojom otvorení v nových priestoroch ponúka vzdelávací kurz, ktorý bude sprevádzať prvý rok jej fungovania. Kurz reflektuje odborné zameranie knižnice a je pozvánkou k nahliadnutiu do jej fondov pre všetkých záujemcov o vizuálne umenie.Počas prednáškového cyklu účastníci dôverne spoznajú jednotlivé obdobia v dejinách výtvarného umenia. Cyklus zahŕňa 10 prednášok pod vedením historičky…
viac...

Slávnostné otvorenie knižnice VSG

26. 2. 2020 / 17:00Slávnostné otvorenie knižnice VSGPodujatie sa koná pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja, Rastislava Trnku.Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27Vstup voľný Vďaka Košickému samosprávnemu kraju sa v roku 2019 cez výzvu Tradície inšpirujú inovácie podarilo dokončiť a uviesť do prevádzky knižnicu Východoslovenskej galérie. Kapacitne sa rozšíril úložný priestor, zaistila sa ochrana knižničného fondu,…
viac...