Podujatia knižnice

O umení 2 – kurz dejín umenia vo Východoslovenskej galérii

Knižnica VSG opäť po dvoch rokoch ponúka špecializovaný vzdelávací kurz zacielený na rôzne obdobia v rámci dejín umenia. Kurz reflektuje odborné zameranie knižnice a je pozvánkou k nahliadnutiu do jej fondov pre všetkých záujemcov o vizuálne umenie. Počas prednáškového cyklu účastníci dôverne spoznajú jednotlivé obdobia v dejinách výtvarného umenia. Cyklus zahŕňa 10 prednášok pod vedením historičiek a historikov umenia, ktorí pracujú... » viac

O umení – kurz dejín umenia vo Východoslovenskej galérii

Knižnica VSG pri svojom otvorení v nových priestoroch ponúka vzdelávací kurz, ktorý bude sprevádzať prvý rok jej fungovania. Kurz reflektuje odborné zameranie knižnice a je pozvánkou k nahliadnutiu do jej fondov pre všetkých záujemcov o vizuálne umenie.
Počas prednáškového cyklu účastníci dôverne spoznajú jednotlivé obdobia v dejinách výtvarného umenia.... » viac

Slávnostné otvorenie knižnice VSG

26. 2. 2020 / 17:00
Slávnostné otvorenie knižnice VSG
Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja, Rastislava Trnku.
Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Vstup voľný

Vďaka Košickému samosprávnemu kraju sa v roku 2019 cez výzvu Tradície inšpirujú inovácie podarilo dokončiť a uviesť do prevádzky knižnicu Východoslovenskej galérie. Kapacitne sa rozšíril úložný priestor, zaistila... » viac