O umení 2 – kurz dejín umenia vo Východoslovenskej galérii

Knižnica VSG opäť po dvoch rokoch ponúka špecializovaný vzdelávací kurz zacielený na rôzne obdobia v rámci dejín umenia. Kurz reflektuje odborné zameranie knižnice a je pozvánkou k nahliadnutiu do jej fondov pre všetkých záujemcov o vizuálne umenie. Počas prednáškového cyklu účastníci dôverne spoznajú jednotlivé obdobia v dejinách výtvarného umenia. Cyklus zahŕňa 10 prednášok pod vedením historičiek a historikov umenia, ktorí pracujú vo Východoslovenskej galérií. Na základe vybraných tematických prezentácií predstavíme hlavné charakteristiky umeleckých slohov a smerov od obdobia stredoveku až po súčasnosť.  

Počas každej prednášky budeme cez konkrétnu vybranú tému hovoriť o danej umeleckej etape, ktorú prepojíme s reáliami strednej Európy a Slovenska. Prednášky začínajú obdobím gotiky, ktorú máme zastúpenú v košickom dóme sv. Alžbety. Pokračujú obdobím baroka a umeleckých smerov 19. a 20. storočia, cez ktoré nahliadneme do zbierky Východoslovenskej galérie a tiež do ulíc a interiérov medzivojnového a povojnového mesta. Vyvrcholia uvažovaním o súčasnom umení, jeho prejavoch a pretváraní krajiny. Vhľad do dobovej mentality jednotlivých období, konkrétne diela výtvarného umenia spolu s originálnou interpretáciou prednášanej témy sú jednoznačným prínosom, ktorý môže obohatiť rozhľad každého z nás. 

Dĺžka jedného stretnutia je 90 minút s prestávkou na občerstvenie. Súčasťou kurzu je voľný vstup na výstavy VSG pred začiatkom prednášky a tiež čitateľský preukaz do Knižnice VSG. Na záver počas príjemného soaré pri pohári vína dostanú účastníci kurzu certifikát o úspešnom absolvovaní. 

Na kurz je potrebné sa vopred prihlásiť na galovics@vsg.sk v termíne do 27. 3. 2023. Cena kurzu je 60 eur na osobu.  

Harmonogram prednášok

V čase o 17:30 vo VSG na Hlavnej 27 v Košiciach.

4.4.
Dóm sv. Alžbety – gotika, barok, historizmus 
Výklad umeleckých slohov v podmienkach sakrálnej architektúry  
Katarína Nádaská 

19.4. 
Biskup Žigmund Bubics
Mecén umeleckej zbierky a regotizačnej prestavby dómu sv. Alžbety 
Katarína Nádaská 

25.4. 
Jakub Bogdan v kontexte európskeho baroka 
Miroslav Kleban 

16.5. 
Modernizmus v architektúre 
Náhľad do obdobia Medzinárodného štýlu, prelomovej filozofie medzi dvoma svetovými vojnami, formujúcej svetovú i domácu architektúru súčasnosti. 
Michal Štofa 

23.5. 
Modernizmus v dizajne 
Medzivojnové obdobie Medzinárodného štýlu, obdobie filozofie inovácií, racionalizácie a funkčnosti nie len v architektúre ale aj v dizajne predmetov dennej potreby.  
Michal Štofa  

30.5. 
Propaganda 
Identita národa v monarchii na prelome 19. a 20. storočia.  
Štefánia Ďuricová 

6.6. 
Reštaurovanie ako dôležitá kapitola dejín dómu sv. Alžbety 
Záchrana umeleckohistorických artefaktov v druhej polovici 20. storočia 
Katarína Nádaská 

13.6.
Monumentálna socha ako sympoziálna platforma
Sochárstvo II. polovice 20. storočia
Miroslav Kleban 

20.6. 
Umenie v krajine a miesto-špecifické umenie 
Dorota Kenderová 

27.6. 
Vizionárky 
Veľké mená umelcov 20. storočia, ktoré boli ženy
Štefánia Ďuricová  

Comments are closed.