Aktuálne podujatia

O umení 2 – kurz dejín umenia vo Východoslovenskej galérii

Knižnica VSG opäť po dvoch rokoch ponúka špecializovaný vzdelávací kurz zacielený na rôzne obdobia v rámci dejín umenia. Kurz reflektuje odborné zameranie knižnice a je pozvánkou k nahliadnutiu do jej fondov pre všetkých záujemcov o vizuálne umenie. Počas prednáškového cyklu účastníci dôverne spoznajú jednotlivé obdobia v dejinách výtvarného umenia. Cyklus zahŕňa 10 prednášok pod vedením historičiek a historikov umenia, ktorí pracujú... » viac

Výstava: Košice ±40°C – Koho, čo a ako najviac zasiahnu extrémy klímy

Vo Východoslovenskej galérii na Hlavnej 27 do budúceho piatka 25. 9. 2020 prebieha výstava Košice ±40°C - Koho, čo a ako najviac zasiahnu extrémy klímy?, ktorá otvára priestor spoločnému uvažovaniu nad odolnosťou nás a nášho mesta voči klimatickej kríze v súčasnosti a v blízkej budúcnosti.

Viac o výstave: https://www.facebook.com/events/1198156520568816/

Na výstave spolupracujú: Košice ±40°C SHMÚ Košice - Mesto Košice, Spolka,... » viac