Aktuálne podujatia

Sprievodný program k výstave Zachránené – Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom

23. 4. 2019 / 17:00 Súčasné trendy v reštaurovaní  (fotografia, papier)odborná prednáškaMgr. art. Jana Križanová, ArtD. (Vedúca Katedry reštaurovania) a Mgr. art. Barbora Němečková ArtD. (Ateliér reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografie)Alžbetina 22Vstup voľný 30. 4. 2019 / 17:00 Spoznajte príbehy obrazovinterpretácia umeleckých dielMgr. Lucia Kocáková (Krajský pamiatkový úrad Košice)Alžbetina 22Vstup voľný 14. 5.…
viac...