Z histórie knižnice

Knižnica VSG

Knižnica VSG, nazývaná Seminár odbornej literatúry, mala v štruktúre galérie významné miesto od jej vzniku v 50. rokoch. Po roku 1973 sa stala profesionálnou knižnicou s názvom Študovňa umeleckej literatúry a časopisov pri VSG. V roku 2012 došlo z dôvodu rekonštrukcie a personálnych zmien k presťahovaniu knižnice do nevyhovujúcich priestorov, čo viedlo k jej praktickému…
viac...

Revitalizácia knižnice 2019

Vďaka Košickému samosprávnemu kraju, ktorý podporil projekt revitalizácie knižnice VSG cez dotačný program Terra Incognita, finalizujeme prípravu našej odbornej knižnice na otvorenie v budúcom roku. Kapacitne sme rozšírili úložný priestor a momentálne pracujeme na výbere kvalitných publikácií, ktoré obohatia profil knižnice o literatúru k dejinám výtvarného umenia, ale tiež o presahy k súčasnej kultúre, kurátorským…
viac...