Revitalizácia knižnice 2019

Vďaka Košickému samosprávnemu kraju, ktorý podporil projekt revitalizácie knižnice VSG cez dotačný program Terra Incognita, finalizujeme prípravu našej odbornej knižnice na otvorenie v budúcom roku. Kapacitne sme rozšírili úložný priestor a momentálne pracujeme na výbere kvalitných publikácií, ktoré obohatia profil knižnice o literatúru k dejinám výtvarného umenia, ale tiež o presahy k súčasnej kultúre, kurátorským štúdiám a galerijnej pedagogike.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita.

www.vucke.sk www.terraincognita.sk

Comments are closed.