Kurz maľby vo Východoslovenskej galérii

Východoslovenská galéria od 9. októbra 2023 otvára Kurz maľby, ktorý je určený pre každého, kto sa chce niečo nové naučiť a zároveň tráviť pondelkové večery v pohodovej tvorivej atmosfére ateliéru VSG. Na prvom stretnutí sa nám predstavia vizuálne umelkyne Eva Moflárová a Monika Germuška Vrancová, a zoznámime sa s koncepciou celého kurzu. Počas Kurzu maľby nás neminie práca s akrylom a akvarelom. Prejdeme od základných maliarskych techník cez zobrazovania farebných plôch, až po pôsobenie farieb a zjednodušovaniu tvarov. Vyskúšame si maľbu zátišia, imaginatívnej krajiny aj modelu.  Kurz maľby bude ukončený slávnostnou vernisážou, po ktorej si všetky vaše vytvorené diela môžete vziať so sebou domov alebo ich podarovať svojim priateľom a blízkym.  

Kurz maľby povedú známe slovenské vizuálne umelkyne pochádzajúce z Košíc: Eva Moflárová a Monika Germuška Vrancová.

Mgr. art. Eva Moflárová, ArtD vyštudovala maľbu na Fakulte umení- KVUaI TUKE a absolvovala doktorandské štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Je odbornou asistenkou- pedagogičkou na Fakulte umení TU v Košiciach. Vystavovala na Slovensku v Prahe, v Poľsku a Maďarsku. Od roku 2010 sa venuje okrem maľby aj plastike a konceptuálnemu objektu. Jej súčasná tvorba odráža záujem o figurálny motív v objekte, maľbe a kresbe a ich presahoch. Osobné zážitky- manipuláciou s materiálom, prostredníctvom výrazových prostriedkov línií a plôch- konceptualizuje a tzv. poeticky zovšeobecňuje do symbolického vizuálneho jazyka.  

Monika Monika Germuška Vrancová sa narodila v Košiciach. Študovala na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach (2006 – 2012), kde absolvovala postgraduálne štúdium a získala titul Master of Art (Mgr. Art) v odbore grafika a experiment, pod vedením profesora Rudolfa Sikoru v rokoch 2006 – 2012. V poslednom ročníku magisterského štúdia pôsobila pod vedením profesora Petra Rónaia. V roku 2013 bola nominovaná do finále celoštátnej súťaže „Maľba – Cena Nadácie VÚB za maľbu pre mladých umelcov“, ktorá je určená pre profesionálnych maliarov do 35 rokov. Žije a tvorí v Košiciach. 

Cena za 10 stretnutí je 250€. 

Kurz maľby bude prebiehať v čase od 17.00 – 19.00 hod.  

Termíny kurzov: pondelky - 9.10./ 16.10./23.10./30.10./ utorok - 7.11. / s pokračovaním opäť v pondelky - 13.11./ 20.11./ 27.11/ 4.12./ 18.12. Posledné stretnutie 18.12.2023 bude ukončené slávnostnou vernisážou a čašou vína.   

Dĺžka jedného stretnutia je približne 120 minút s prestávkou na občerstvenie a možnosťou individuálnej  konzultácie. Súčasťou kurzu je voľný vstup na výstavy VSG pred začiatkom Kurzu maľby. 

Na kurz je potrebné sa vopred prihlásiť na dandarova@vsg.sk.  

Po prihlásení Vám zašleme prihlášku, ktorú je potrebné vyplniť online a zaslať späť na podpis štatutárke Východoslovenskej galérie. Vyplnením prihlášky, jej podpisom oboma stranami a vyplatením celého Kurzu maľby sa stávate jeho účastníčkou alebo účastníkom.  

Cena kurzu je 250€ na osobu. Poplatok môžete uhradiť bankovým prevodom, priamo cez terminál alebo v hotovosti na recepcii VSG. 

Úhrada sa realizuje zaplatením plnej sumy najneskôr do 4. 10. 2023 pred nástupom na Kurz maľby. 

*Zmena programu je vyhradená Východoslovenskou galériou.  

Comments are closed.