O umení – kurz dejín umenia vo Východoslovenskej galérii

Knižnica VSG pri svojom otvorení v nových priestoroch ponúka vzdelávací kurz, ktorý bude sprevádzať prvý rok jej fungovania. Kurz reflektuje odborné zameranie knižnice a je pozvánkou k nahliadnutiu do jej fondov pre všetkých záujemcov o vizuálne umenie.
Počas prednáškového cyklu účastníci dôverne spoznajú jednotlivé obdobia v dejinách výtvarného umenia. Cyklus zahŕňa 10 prednášok pod vedením historičky umenia Lucie Kocákovej. Na základe vybraných diel zo zbierok VSG predstavíme hlavné charakteristiky umeleckých slohov a smerov od obdobia stredoveku až po súčasnosť. Počas každej prednášky budeme hovoriť o danej umeleckej etape v európskom meradle a zároveň o tom, ako sa prejavila v našom, slovenskom prostredí. Prednášky začínajú obdobím gotiky, teda obdobím, z ktorého pochádzajú vôbec najstaršie diela v zbierkach galérie, pokračujú obdobím novoveku, umeleckých smerov 19. storočia a vrcholia súčasným umením. Dĺžka jedného stretnutia je 90 minút s prestávkou na občerstvenie.
Súčasťou kurzu je voľný vstup na výstavy VSG pred začiatkom prednášky a tiež čitateľský preukaz do Knižnice VSG. Na záver dostanú účastníci kurzu certifikát o úspešnom absolvovaní.
Na kurz je potrebné sa vopred prihlásiť na galovics@vsg.sk v termíne do 2.3.2020. Počet účastníkov je 25. Cena kurzu je 30 eur na osobu.

Comments are closed.