Metodické listy k výstave „More možností“

Pedagogické oddelenie Východoslovenskej galérie pripravilo rozšírené metodické listy k aktuálnej výstavno-edukačnej výstave „More možností”. Ich zámerom je smelo vstúpiť a podporiť environmentálnu výchovu v podobe inšpiratívneho prepojenia umenia s rôznymi témami, ktoré upozorňujú na pozitívne, ale aj negatívne vplyvy človeka na skultúrňovanie svojho okolia.

Prostredníctvom vybraných umeleckých diel, projektového vyučovania, medzi- predmetových vzťahov a tvorivých aktivít je naším zámerom a prianím povzbudiť a ponúknuť pedagógom inšpiratívne a netradičné možnosti kreatívne- ekologického manuálu na uchopenie (prepašovanie) environmentálnych tém do svojho vyučovacieho procesu.

Vo výstave otvárame množstvo námetov. Jednými z nich sú napríklad jaskyne a prvé umenie, turizmus a baníctvo, objavy a pokrok, stúpanie hladiny oceánov a morí na jednej strane a úbytok podzemnej vody na druhej strane, recyklácia, upcyklácia a množstvo iných. Projekt „More možností“ má trvanie do konca marca 2023.

Metodické listy, vopred dohodnutá návšteva výstavy s výkladom galerijných pedagogičiek, sprievodca s názvom „A čo ty!“, ale aj voľne stiahnuteľná aplikácia galérie, v ktorej vás prevedie výstavou herečka Erika Orgován-Molnárová, sú metodickými pomôckami pre lepšie uchopene výstavy „More možností“.

Za odborné rady a záverečné konzultácie metodických listov by sme chceli poďakovať pedagogičkám : Monike Nagyovej, Monike Timkovej a Márii Muchovej.

Za akýkoľvek podnet týkajúci sa metodických listov vo všeobecnosti, ale aj praxi budeme rady.

Petra Filipiaková a Viera Ballasch Dandárová

filipiakova@vsg.sk, dandarova@vsg.sk

Na stiahnutie

Comments are closed.