Elemír Halász-Hradil 1873 – 1948

Vernisáž: 9. 3. 2023 o 18:00
Trvanie výstavy: 10. 3. 2023 - 10. 9. 2023
Kurátor: Miroslav Kleban
Výstavný priestor A + premostenie, Hlavná 27, Košice

Výstavný projekt je expozičným výstupom dvojročnej vedecko-výskumnej činnosti života a diela košického výtvarníka Elemíra Halász-Hradila. Výstava je pokračovaním nastavenej výskumnej stratégie, ktorá postupne monograficky mapuje tvorbu jednotlivých predstaviteľov Košickej moderny. Elemír Halász-Hradil bol doposiaľ vnímaný okrajovo, ako málo progresívny modernista, ktorý sa radí medzi klasikov moderného umenia. Podstata tvorivej činnosti Halász-Hradila je v nasledovaní odkazu plenérovej maľby nasiaknutej postimpresionistickými tendenciami.

Výstava je koncipovaná ako odraz života človeka v čase meniacich sa geopolitických štruktúr a kultúrnych vplyvov. Halász-Hradil, narodený v monarchii a neskôr prispôsobujúci sa spločenským zmenám, od priameho zážitku s vojnou, rozpadu monarchie,  cez vznik nového Československého štátu, je človekom, ktorého príbehy týchto neľahkých časov sú vyrozprávané v jeho výtvarnej tvorbe. Zámerom kurátorskej koncepcie je prezentovať umelcovu tvorbu na základe témy, nakoľko je Halász-Hradilova tvorba širokospektrálne zameraná a žánrovo pestrá. Najpočetnejšou skupinou diel z vybranej kolekcie sú portréty a autoportréty, v ktorých Halász-Hradil zachytáva aj psychologický rozmer portrétovanej osoby a zdôrazňuje aj spoločenský status, pričom tak nasleduje sociálno-kritický rozmer, ktorý je silným atribútom Košickej moderny. Ďalšou veľkou témou, ktorá zároveň definuje atmosféru prelomu 19. a 20. storočia je krajinomaľba a pobyty v umeleckých kolóniách. Krajinárstvo ešte stále u viacerých umelcov predstavovalo bočný produkt, no postupne sa pod vplyvom slobodných kolónií utvára nový typ intímnej krajinomaľby s veľmi lyrickým ladením. Umelecké kolónie boli fenoménom prelomu 19. a 20. storočia a ich ideové nálady sa niesli v duchu doby poznačenej filozofiou pozitivizmu, ktorá uznáva ako jedinú realitu viditeľný svet a na základe racionálneho prehodnocovania sveta možno dospieť k ozajstnému poznaniu skutočnosti. Osobitnú kapitolu krajinomaľby prezentujú frontové obrazy, kresby a maľby vytvorené v čase priamych bojov I. svetovej vojny.

Výstava prezentuje viac ako 140 diel, (olejomaľby a kresby), ktoré retrospektívne prehodnocujú autorovu bohatú tvorbu. Súčasťou výstavy je aj dokumentačný materiál z autorovej rodinnej pozostalosti, (korešpondencia, denníky, novinové články, kresby, vyznamenania a rôzne osobné listiny). Na výstave sú zastúpené diela zo štátnych galerijných zbierok na Slovensku a Maďarsku (Východoslovenské múzeum, Krajská galéria v Prešove, Galéria mesta Bratislavy, Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, Múzeum Vojtecha Löfflera, Damjanich János Múzeum Szolnok) a súkromných majetkov z Prahy, Budapešti a Košíc.

Sprievodný program:

17.5.2023 o 17.00

Prednáška

Veronika Szeghy-Gayer

László Tost - mešťanosta Košíc

7.6.2023 o 17.00

Komentovaná prehliadka kurátorom Miroslavom Klebanom k výstave Elemír Halász-Hradil

Elemír Halász-Hradil z rodinného archívu

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Comments are closed.