Štefan Papčo / Antigravitácia


Vernisáž: 30. 11. 2023 o 18:00
Trvanie výstavy: 1. 12. 2023 - 30. 3. 2024
Sieň Q, Hlavná 27, Košice

Hostka výstavy: Lucia Papčová

Skúsenosť nadobudnutá v doteraz realizovaných projektoch zameraných primárne na otázku prepojenia fyzického a mentálneho sveta vertikality (Občania, Mohutnosti, Hmotný/ Rosný/ Absolútny, Tam kde som Nebol) naviguje pozornosť autora na hľadanie nových úrovní sochárskych výskumov v duchu amerického umelca Roberta Smithsona - Site / Nonsite (Miesto/ Ne-miesto).

Nonsite označuje skupinu artefaktov, najčastejšie získaných z vonkajšieho priestoru, ktoré sú potom prenesené do galérie alebo iného vnútorného prostredia a tak reprezentujú vonkajšie miesto v inej podobe. Otázka - Site / Nonsite má potenciál komunikovať skúsenosť a pravdu, ktorá nás presahuje. Ambíciou výstavy je umocniť a formulovať vnútorné prepojenie medzi fyzickým a duchovným priestorom.

Symbolický pojem „antigravitácie“ je vnímaný ako moment zastavenia, stretnutia so samým sebou a s nepoznaným. V procese tvorby diela hrajú kľúčovú rolu prírodné hmoty, ich pôvod, reflexia a aktivácia ich pohybu na rôznych úrovniach.

Na výstave je prezentovaná séria sochárskych diel, od starších po najnovšie. Tie postupne vznikali prostredníctvom fyzického stretu a vzájomného vnútorného obsiahnutia konfrontovaných entít či osobného dialógu s prírodnými elementmi, hmotami a vybranými miestami. Surové hmoty ako kameň, živica, vosk, drevo, hlina, kamenná soľ a voda, ktoré tvoria základné stavebné prvky diel boli aktivované prostredníctvom rôznych živočíchov ( napr. hmyz, vtáky, vysoká zver a iné), ale aj gravitácie a prírodných živlov priamo v prírode.

Z formálneho hľadiska tak minimalisticky reagujú na miesta v krajine, kde prebehli geologické zlomy, alebo posuny a otvoril sa nový vstup do vnútra zeme.

Štefan Papčo (*1983) je absolventom ateliéru Socha a priestor Jozefa Jankoviča na bratislavskej VŠVU. Počas štúdií absolvoval semestrálne stáže na Akadémii umení v Barcelone a v Porte. Za svoju tvorbu získal viacero domácich i zahraničných ocenení. V roku 2010 bol finalistom Ceny Oskára Čepana. V roku 2011 získal hlavnú cenu na Dumbo Arts festival, New York, USA. V roku 2013 sa stal laureátom Ceny Nadácie Tatra banky za umenie v kategórii Mladý tvorca. V roku 2014 získal hlavnú cenu Nadácie Novum. Jeho tvorba je zastúpená v štátnych i súkromných zbierkach na Slovensku i v zahraničí. V súčasnosti pôsobí na pozícii docenta na Katedre sochy, objektu a inštalácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Lucia Papčová (*1987) študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a na Akadémii výtvarných umění v Prahe, a tiež na Akademie der bildenden Künste vo Viedni. V roku 2009 sa stala laureátkou prestížneho ocenenia Essl Award CEE VIG. Počas štúdia absolvovala rezidenčné pobyty v Rakúsku, v New York City, či Klagenfurte. Lucia Papčová vo svojej tvorbe pracuje s médiami fotografia, video a objekt. Využívajúc technologické možnosti, optiky, postprodukcie fotografie a nájdených predmetov, zaznamenáva špecifické situácie a atmosféru v prostredí, ktoré sú vo výstupe vzdialené od objektivizácie, s cieľom priviesť diváka k interakcii.

Projekt bol podporený formou štipendia Fondom na podporu umenia.

Comments are closed.