More možností

Vernisáž: 13. 9. 2022 o 18:00
Trvanie výstavy: 14. 9. 2022 - 26. 3. 2023
Kurátorky: Petra Filipiaková, Viera Ballasch Dandárová
Výstavný priestor C, Hlavná 27, Košice

Výstavno-edukačný projekt „More možností“ otvára prostredníctvom diel Východoslovenskej galérie, ktoré sú doplnené o úzky výber zbierkových predmetov z Východoslovenského múzea, environmentálne otázky. Nejde o klasický kurátorský výber v snahe mapovať umelcov, ktorí sa programovo zamerali na ekologické umenie alebo riešia myšlienky antropocénu. Zameriava sa skôr na predstavenie rôznych tematických okruhov, ktoré sú späté s námetom človeka, jeho činnosťou, zásahmi a dopadmi vo vzťahu k životnému prostrediu. Cieľom výstavného projektu je rozširovanie povedomia o jeho ochrane a analyzovanie problematiky individuálnej environmentálnej zodpovednosti. Klimatická zmena nie je spojená len s prírodnými javmi, ale najmä s uvedomelou činnosťou človeka, ktorú je potrebné regulovať a najlepšie je začať od samého seba. 

Štyri hlavné kapitoly inštalácie sú prepojené námetom vody. Symbol nekonečna v úvode výstavy komunikuje regeneračnú životaschopnosť prírody. Pripomína doposiaľ nezastaviteľný, hydrologický cyklus, poháňaný slnečným žiarením a gravitačnými silami Zeme. Ďalšie časti: „Nech slúži ľudstvu“ a „Sám proti sebe“ parafrázujú diela od umelcov Róberta Dúbravca a Rudolfa Sikoru a úzko spolu súvisia. Prvá z nich prezentuje dynamický vývoj ľudstva, nezadržateľný pokrok a zvyšujúcu sa životnú úroveň. Druhá upozorňuje na dôsledky tohto správania. Napríklad v podobe zmien prirodzeného prostredia jaskynných biotopov spôsobených turizmom, stúpanie hladiny oceánov, miznutie podzemných vôd, hromadenie zbytočného odpadu, dopady vojenských konfliktov a mnohé iné. Neustálou industrializáciou rurálneho prostredia pretvára človek krajinu  na svoj obraz a v súvislosti s aktuálnym stavom klímy je dôležité, aby sa tieto zásahy robili citlivo a vedome v konzultácii s odborníkmi. Civilizácia smeruje do neistého bodu, žijeme na ekologický dlh, ktorý sa zvyšuje. Posledná časť výstavy nabáda k prijatiu individuálnej zodpovednosti voči životnému prostrediu a aktivizácii percipienta.  

Výstava približuje význam environmentálnej výchovy v každom veku, je symbolickým ukazovateľom kolektívnej moci ľudstva nad prírodným svetom (geologické a prírodné zmeny sa dejú na základe konania človeka) a navádza k pochopeniu a aktivizácii jednotlivcov zapojiť sa do dialógu a nachádzať riešenia. 

Zo správy „Slovenská klíma 2022“, ktorá zisťovala, ako Slováci a Slovenky vnímajú zmenu klímy, čoho sa obávajú, alebo ktoré riešenia podporujú, vyplýva dôležité zistenie, že širokej verejnosti chýbajú základné informácie o zmene klímy a jej ochrane. V týchto témach sa respondenti orientujú len sporadicky, a to aj napriek tomu, že väčšina opýtaných prejavuje o stav klímy záujem. Neoddeliteľnou súčasťou výstavného projektu „More možností“ je množstvo informatívnych a edukačných materiálov, sprievodca pre rodiny s deťmi, metodické listy pre učiteľov a bohatý sprievodný program.  

Mená vystavujúcich autoriek a autorov: 

Maria Bartuszová, Kvetoslava Fulierová, Zlatica Reištetterová, Ákos Aranyossy, Blažej Baláž, Juraj Bartusz, Peter Bartoš, Marko Blažo, Július Bukovinksý, Jozef Czauczik, Orest Dubay, Róbert Dúbravec, Daniel Fischer, Ľudovít Fulla, Elemír Halász-Hradil, Stanislav Harangozó, Anton Jasusch, Ignác Klimkovič, Juraj Meliš, Rudolf Sikora, František Veselý, Ján Zelinka. 

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Comments are closed.