Snívanie o múzeu

Vernisáž: 20. 10. 2022 o 18:00
Trvanie výstavy: 21. 10. 2022 - 26. 3. 2023 (predĺžená)
Kurátorka: Mira Sikorová-Putišová
Výstavný priestor Q, Hlavná 27, Košice

Pomaly a postupne skladaný príbeh, ktorý hovorí o umení po roku 1989. Šestnásť diel zo zbierky intermédií a mediálneho umenia s datovaním medzi rokmi 1993 – 2017 ako súčasť jednej osobitej časti zbierkového fondu Považskej galérie umenia v Žiline. Každé z nich je prezentované tak, aby prinášalo nielen návod, ako ho čítať, ale aj informácie o jeho ukotvení v tvorbe autorky či autora a jeho kontext v nedávnej histórii umenia. 

Zbierka intermédií a mediálneho umenia je stále pomerne mladou, je archívom umenia po roku 1989, čo je len niečo viac než tridsať rokov. Segment s podobnou orientáciou sa nachádza hádam v každej galérii, no len veľmi málo z nich začalo zbierku dobovo príznačného umenia 90. rokov budovať v čase, keď bolo „živé“ a kurátorsky „neohmatané“, ale pre takúto formu zhodnocovania (v pozícii zbierkového predmetu) pokladané za dôležité a nevyhnutné. Toto rozhodnutie je logickým vyústením zamerania galérie na súčasné umenie:objekt, inštaláciu a ich fúzií s videom) a vzácneho synergického efektu v spoluprácach medzi umelcami a galériou: pri realizáciách výstav, vydávaní publikácií a predovšetkým pri zakúpení diela alebo jeho získaní darom.

Pod zrod zbierky intermédií a mediálneho umenia Považskej galérie umenia v Žiline sa výrazne podpísali preferencie jej riaditeľov Alexa Mlynárčika, Kataríny Rusnákoveja kurátora Radislava Matuštíka. Aj pri dnešnom pohľade späť - prvá inštalácia sa stala jej súčasťou v roku 1992, prvá videoinštalácia o rok neskôr) je rozhodnutie ju vytvoriť výnimočným krokom. Galéria totiž počas pomerne krátkeho obdobia medzi rokmi 1992 – 1997, v tejto dodnes ťažiskovej fáze, dokázala vybudovať zbierku intermédií a mediálneho umenia 90. rokov v ojedinelom rozsahu. Od začiatku nultých rokov (a predovšetkým po zriadení grantových schém – MK SR a FPU) je dopĺňaná dielami výtvarníkov, ktorí formovali podobu slovenského umenia nasledujúcich dekád.

Vybraných šestnásť diel, prezentovaných na výstave v Košiciach, rozhodne nemá ambíciu odrážať celistvý príbeh intermédií a mediálneho umenia po roku 1989. Spolu s ďalšími z tejto časti zbierok PGU však dokladajú „snívanie o múzeu“, ktoré - prozaicky povedané, nie je ničím viac ako kurátorskou prácou v zbierkotvornej inštitúcii. Kolekcia diel hovorí najmä o tom, že budovanie zbierky výtvarného umenia v galérii je vždy sústavou rozhodnutí, ktoré vznikajú v konkrétnom čase a v konkrétnych súvislostiach. Že sa v nich sústreďuje veľa faktorov: mnohé z nich je možné formátovať a ovplyvniť, ale ďalšie menej alebo vôbec. Ak by sme chceli túto činnosť metaforicky pripodobniť – ide o vytváranie pomyslenej mapy časopriestoru, vykresľovanej na od základných pevných rysov smerujúc k podrobnejším detailom, tak aby bola čo najvernejšia. Avšak odráža aj skutočnosť, kde je na jednej strane vízia – sen o celistvosti, a keďže ide o kontinuálnu činnosť - aj permanentné snívanie ako sa priblížiť k tomuto ideálu, a na strane druhej je to sústava peripetií, no i úspechov, ktoré napĺňanie tohto sna ovplyvňujú. 

Vystavujúci umelci: Juraj Bartusz, Pavlína Fichta Čierna, Anton Čierny, Eva Filová, Roman Galovský, Jana Kapelová, Daniela Krajčová, Jaroslav Kyša, Igor Peter Meluzin, Ilona Németh, Boris Ondreička, Tomáš Rafa, Peter Rónai, Laco Teren, Jana Želibská

Comments are closed.