Radovan Čerevka: Akty oživenia – Fakty skepsy

Vernisáž: 16. 2. 2023
Trvanie výstavy: 17. 2. 2023 – 14. 5. 2023
Sieň B, Hlavná 27, Košice

Séria kresieb, objektov a situácií otvára možnosti romantizmu, mytológie či dokonca politiky, ktoré vychádzajú z predispozícií neživých entít s ich imanentnou hodnotou, ktorú sa autor rozhodol rešpektovať. Najnovší projekt autora nadväzuje na nedávny obrat k materiálnym sochárskym postupom a ontológii objektov. Deje sa tak na pozadí dlhodobého záujmu o témy zneužívania moci a vojenských konfliktov. Neustála tenzia medzi objektmi a subjektmi, resp. výmena ich pozícií má radikálne vyústenie vo vojenských technológiách detekujúcich ľudí len ako objekty ich zacielenia. Prevracajúc optiku kultúrnej antropológie inscenuje autor celý rad objektov, od inštrumentov pre stimuláciu tela až po ergonomickú výstroj zbraňových systémov. V tejto situácii živé a ľudské ustupuje do pozadia, organické zvyšky sú podrobené diktátu produktov a tie sa emancipovali čoby hlavné entity „príbehu“, v ktorom sa kreujú nové etnografické systémy a vzťahy. Táto odysea otvára odkazy z oboch častí časovej osy – od archaickej mytológii až po výsostne reálny kontext dneška v podobe autorovho performatívneho gesta v bývalom vojenskom pásme Javorina. 

Radovan Čerevka (1980, Košice) absolvoval štúdium na Katedre výtvarných umení a intermédií Technickej univerzity v Košiciach, Ateliéri slobodnej kreativity 3D prof. Juraja Bartusza. Svoj doktorandský titul získal na Vysokej škole výtvarných umení, kde bol tiež neskôr habilitovaný na docenta. V súčasnosti vedie ateliér na Katedre výtvarných umení a intermédií Technickej univerzity v Košiciach. Doteraz absolvoval viac ako 20 samostatných výstav na Slovensku a v zahraničí. 

Jeho tvorbu charakterizuje jasne rozpoznateľný výtvarný jazyk, pracujúci so znalosťami mediálnych informácii reportujúcich z oblastí vojnových konfliktov, ekologických katastrof, autoritatívnych či silových politík. Zásadné momenty globálnej politiky a jej následky, Čerevka reflektuje prostredníctvom priestorových realizácií, diorám, nadrozmerných modelov, inštalácií ale aj kresieb a videí. 

Projekt bol podporený formou štipendia Fondom na podporu umenia.

Comments are closed.