Andy Warhol a Júlia

Katalóg bol vydaný pri príležitosti otvorenia výstavy Andy Warhol a Júlia.

autori: Lena Lešková, Tomáš Marušiak
rok vydanie: 2020
vydavateľ: Východoslovenská galéria
ISBN: 978-80-85745-60-3
852 g

dostupnosť: Hlavná 27

10,00 

I keď počtom diel pomerne skromná výstava pracuje s ranými dielami z 50. Rokov, tematicky je poprepájaná s dielami neskoršieho obdobia a ukážkami kresieb matky Júlie.

Júlia, ktorá sprevádzala Andyho po celý svoj život sa nikdy nenaučila plynule po anglicky. Jediným spoločníkom bola gréckokatolícka viera, ktorú vyznávala spolu so svojím synom. Množstvo spontánnych kresieb na rôznych ústrižkoch papiera sú dôkazom jej kreativity vyprovokovanej novým prostredím Pittsburghu a neskôr New Yorku.

Kategórie: