Mária Spoločníková – Reštaurátorka, žena, Košičanka

Katalóg k výstave

autorka textov: Katarína Nádaská
grafická úprava: Katarína Rybnická / katkat studio
rok vydanie: 2017
vydavateľ: Východoslovenská galéria
počet strán: 88
ISBN: 978-80-85745-72-6
230 g

dostupnosť: Hlavná 27

5,00 

Katalóg je sprievodnou publikáciou k výstave Mária Spoločníkova - Reštaurátorka, žena, Košičanka, ktorú uviedla Východoslovenská galéria v roku 2017. Výstava predstavila tvorbu známej slovenskej reštaurátorky Márie Spoločníkovej v kontexte je 90. narodením a roku Majstra Pavla z Levoče. Bola sondou do jej celoživotného diela a pokusom o interpretáciu jej celoživotnej tvorby z pohľadu súčasných dejín starostlivosti o kultúrne dedičstvo na Slovensku. Výstava upriamovala pozornosť najmä na jej prácu pri záchrane diel Majstra Pavla z Levoče a na jej úsilie pri reštaurovaní gotických diel v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, kde bola časť výstavnej inštalácie aj umiestnená. Katalóg publikuje realizovaný výskum a dokumentuje jednotlivé celky výstavy s inštalovanými dielami, interaktívnym exponátom, haptickými predmetmi s Braillovým písmom a nahrávkou rozprávania jubilujúcej reštaurátoky.

Kategórie: