Umením a slovom

Dvojjazyčný katalóg (SK/EN) s plnofarebnými reprodukciami a odbornými textami pripravený k rovnomennej výstave.

autori textu: Juraj Gembický, Miroslav Kleban, Júlia Kotrusová, Zuzana Labudová, Marián Majerník, Robert Gregor Maretta, Katarína Nádaská, Veronika Timuľáková, Henrieta Žažová
rok vydanie: 2021
vydavateľ: Východoslovenská galéria
počet strán: 219
ISBN: 978-80-85745-86-3
837 g

dostupnosť: Hlavná 27

25,00 

Katalóg je výsledkom dobrej spolupráce galérie a opátstva v Jasove. Mapuje hlavné okruhy kultúrneho dedičstva rádu prezentované aktuálnou výstavou a každej z nich venuje štúdiu. Je výsledkom výskumu deviatich odborníkov z rôznych oblastí historických vied. Pre súčasnú historiografiu prináša najnovší výklad problematiky dejín konventu, jeho architektúry, historickej knižnice, archívnych dokumentov a umelecko-historickej zbierky. Vychádza v slovensko-anglickej mutácii.

Kategórie: