Späť na stenu – detský sprievodca výstavou Zachránené – Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom

Pracovný zošit sprostredkúva informácie o výstave Zachránené – Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom deťom a ich rodičom. Zároveň je to aj výborná pomôcka pre pedagógov, v texte je vysvetlená aj častokrát náročná terminológia z galerijného prostredia a prostredníctvom kreatívnych úloh sa čitateľ dozvie zaujímavosti o histórii galérie, o jednotlivých umeleckých dielach, o objavoch spojených s reštaurovaním. Druhá časť pracovného zošit je venovaná bezpečnosti. Súčasťou sprievodcu je napríklad aj návod čo robiť, ak by sa dieťa nachádzalo v uzavretom priestore, kde horí.

3,00 

Autorky: Petra Filipiaková, Lucia Lendelová
Rok vydania: 2019
Vydavateľ: Východoslovenská galéria
Počet strán: 18
ISBN: 978-80-85745-78-8
126 g

dostupnosť: Hlavná 27

Kategórie: