Výzva Východoslovenskej galérie – Zánik planéty

V roku 2020 k nám naša Zem prehovára hlasnejšie ako kedykoľvek predtým. Požiare v Austrálii, celosvetová pandémia, vymieranie druhov, sucho... 50. výročie dňa Zeme predstavuje nielen symbolickú pripomienku, ale aj akútnu potrebu aktívneho prístupu. Vo Východoslovenskej galérii spolu s Východným pobrežím pripravujeme otvorenie priestoru Zánik planéty, kde budeme s rôznymi iniciatívami riešiť ekologické témy dotýkajúce sa jednotlivca, mesta, planéty...
Deň Zeme by v tomto roku nemal trvať iba jeden deň, mal by byť historickým okamihom, ktorý motivuje nás ľudí, žijúcich na tejto planéte pridať sa k jednotnej výzve, aby sme tvorivo a zodpovedne čelili klimatickej kríze.
Preto prichádzame s výzvou, ktorá sa začne Dňom Zeme, ale ním končiť nebude. Vyzývame Vás, aby ste spolu s nami robili niečo pre našu planétu a podelili sa s nami o Vaše iniciatívy. Do 30.4. pridávajte na instragram fotografie z ekologických aktivít, ktoré robíte. Pridajte #zanikplanety.
Tvorcu najkreatívnejšej fotografie a počinu odmeníme monografiou Antona Jaszuscha, autora diela Zánik planéty, ktorého názov sme si prepožičali pre náš priestor.

Comments are closed.