CRAACE – MULTIPLYING MODERNITY / VERNACULAR MODERNISM, NOSTALGIA AND THE AVANTGARDE

6. – 7. decembra sa v priestoroch Východoslovenskej galérie uskutoční neverejná medzinárodná vedecká konferencia CRAACE – Multiplying modernity / Vernacular modernism, Nostalgia and the Avantgarde, ktorú organizuje Masarykova univerzita v Brne. Hlavným predmetom konferencie je záujem teoretikov a historikov umenia o kultúrny priestor strednej Európy – vývoj moderného umenia od čias konca Habsburgskej ríše až po nové geopolitické usporiadanie stredoeurópskeho priestoru. Prednášajúci sa zamerali najmä na východiská a princípy hľadania modernistického jazyka vo výtvarnom umení medzivojnového obdobia, ktoré v strednej Európe stoja na pomedzí tradície a moderny. Na konferencii bude prezentovaný príspevok kurátora VSG Miroslava Klebana o umení Podkarpatskej Rusi v rokoch 1919 – 1938. Tejto téme je aktuálne venovaná aj expozícia na Alžbetinej 22, ktorú si môžete pozrieť až do 23. februára 2020.

Comments are closed.